Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maa- ja kallioperä

Siilinjärven kunnan alueen kallioperä koostuu arkeeisista (yli 2 500 miljoonaa vuotta) ja paleoproterotsooisista (2 400–1 870 miljoonaa vuotta) kivilajeista. Siilinjärven kallioperän kiviä hyödynnetään Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikalla, jonka kaivoksella louhitaan apatiittimalmia. Malmi rikastetaan apatiittirikasteeksi, mistä valmistetaan fosforihappoa ja edelleen lannoitteita. Siilinjärven kallioalueiden kiviainesta käytetään myös murskeena ja sepelinä ja sillä korvataan harjujen soraa ja hiekkaa.

Siilinjärven kuten muunkin Suomen maaperä syntyi pääosin viime jääkauden aikana. Mannerjäätikön sulaessa syntyi jäätikköjokia, joiden pohjalle kerrostuivat sora- ja hiekkaharjut. Näin muodostui  myös kunnan halki kulkeva Suomen pisin yhtenäinen harjujakso.

Jäätikköjokien kuljettama hienojakoisin aines kulkeutui veden mukana jäätikön ulkopuolelle ja kerrostui vasta jäänreunan edessä meren pohjalle savi- ja silttikerrostumiksi.

Siilinjärven yleisin maalaji on moreeni. Pohjamoreeni on enimmäkseen hyvin hienoainespitoista.

Siilinjärven alueen kallioperää koskevat tiedot ovat koottu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Siilinjärven ja Kuopion kartta-alueiden kallioperä -julkaisuun. GTK:n karttapalvelussa on tietoa muun muassa maankamarasta ja kallioperästä.