Takaisin etusivulle

Vesiosuuskunnat

Vesihuoltolaitokselle vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittämisvelvollisuus ja liittämisoikeus laitoksen verkostoon. Liittämisvelvollisuuteen liittyvistä asioista tekee päätöksiä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnan alueella toimii 17 vesiosuuskuntaa, jotka vastaavat haja-asutusalueilla käyttöveden jakelusta ja osin myös jäteveden johtamisesta keskuspuhdistamoon.

Siilinjärven kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ovat merkitty kartalle.