Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. Hulevesiverkko koostuu rakennetuista putkilinjoista sekä verkon osana toimivista avo-ojista.

Uuden vesiyhtiön (1.1.2020 alkaen Kuopion Vesi Oy) myötä puhtaan ja jäteveden hallinnointi siirtyi vesiyhtiölle ja hulevesien hallinta jäi kunnalle.

Nykyisin hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL, 132/1999, muutos 682/2014). Lisäksi vuonna 2010 voimaan tulleessa laissa tulvariskien hallinnasta (TulvaL , 620/2010) säädetään kunnan vastuusta hulevesitulvariskeistä hallinnan suunnittelun osalta. MRL:iin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia.

Hulevesimaksun käyttöönottoa Siilinjärven kunnassa on käsitelty teknisessä lautakunnassa Tekltk 30.10.2019 § 85, kunnanhallituksessa Kh 11.11.2019 § 156 ja kunnanvaltuustossa Kv 09.12.2019 § 44. 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.4.2023 § 30 tarkistanut kunnan hulevesijärjestelmän vai­ku­tus­alu­een, hulevesimaksut ja yleiset hulevesimääräykset.

Yhteystiedot

tekniset@siilinjarvi.fi