Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Koulukuljetus

Koulumatkojen korvaamisessa ja järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia, kunnanvaltuuston päätöstä, kunnan hallintosääntöä ja sivistyslautakunnan hyväksymiä periaatteita.

Oppilaan koulumatkat järjestetään siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai muuhun kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, jos

– oppilaan koulumatka on yli 3 km (1 – 2 luokat) ja yli 5 km (3 – 10 luokat)
Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista väylää pitkin kotiportilta koulun portille.

Koulukuljetus myönnetään hakemuksesta, mikäli:

– koulumatka on vaarallinen
Perusteena sivistyslautakunnan päätös vaarallisista koulumatkoista sekä liikenne- ja tiestötietoihin perustuva laskennallinen arvio maanteiden vaarallisuudesta jalan tai pyörällä kulkeville koululaisille (Koululiitu).

– koulumatka on vaikea tai rasittava
Perusteena huoltajan toimittama riittävä selvitys (lääkärin/psykologin lausunto). Kuljetusta tulee hakea pääsääntöisesti jokaiselle lukuvuodelle erikseen.

Jos oppilas huoltajan aloitteesta käy muuta kuin oman koulunkäyntialueensa koulua (toissijainen koulu), huoltaja vastaa koulukuljetuksesta, myös vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvista koulukuljetuksista.

Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulumatkat korvataan edellä mainituin perustein oman koulunkäyntialueensa kouluun siitä osoitteesta, jossa oppilas on väestörekisteritietojen mukaan kirjoilla.

Koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti linjaliikenteessä. Ellei linjaliikennettä ole, kuljetus järjestetään tilausvuorolla/taksilla tai huoltajalle maksetaan saattoavustusta. Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla kuljetusta tunnin tai lähtemään aamuisin tuntia aikaisemmin. Oppilaan koulumatkaan voi sisältyä myös itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, enintään 3 km.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Jos taksia/tilausliikennettä käyttävä oppilas sairauden tai muun syyn takia ei tarvitse kuljetusta, on huoltajan ilmoitettava siitä ensisijaisesti suoraan liikennöitsijälle, koululle tai koulutoimistoon. Perumatta jätetyn kuljetuksen kustannus peritään huoltajalta.

Koulukuljetuksen perusteet ja ohjeet

Koulukuljetushakemukset ja niiden liitteenä olevat asiantuntijalausunnot toimitetaan koulutoimistoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen koulutoimisto@siilinjarvi.fi. Hakemukset ja asiantuntijalausunnot voi palauttaa tavallisen sähköpostiviestin liitteenä, tai käyttämällä SecMail-turvapostipalvelua. Turvapostipalvelun käyttöohjeet tästä linkistä

Koulukuljetuksesta päättää palvelusuunnittelija, puh. 044 740 1302

Kuljetusjärjestelyt palvelusihteeri, puh. 044 740 1307