Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Muita omiin tietoihin liittyviä oikeuksia

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kun tiedot on asianmukaisesti tarkastettu, korjattu tai täydennetty. Rekisterissä käytettävistä järjestelmistä riippuen tämä ei läheskään aina ole teknisesti mahdollista.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista kokonaan. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole mikäli henkilötietojasi käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei koske käsittelyä, joka on toteutettu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Suostumukseen tai sopimukseen perustuvat henkilötiedot voi siirtää, jos se on teknisesti mahdollista.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.