Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Työllistämisen kuntalisä 2024 Siilinjärvellä

Työllistämisen kuntalisä on palkkio Siilinjärven kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaana oleva työttömän henkilön työllistämisestä. Kuntalisän tavoitteena on edistää Siilinjärven kunnan työllisyyden kuntakokeilun työttömien työnhakijoiden työllistymistä.

Kuntalisää voidaan myöntää siilinjärveläiselle työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu uuden henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin.

Lisää ei myönnetä palkkaan tai palkan sivukuluihin. Kuntalisä voidaan myöntää työsuhteesta, joka on alkanut aikaisintaan 1.3.2024

Kuntalisä voidaan myöntää kaikkien toimialojen työnantajille. Sitä ei myönnetä yksityishenkilöille, valtiolle, hyvinvointialueille, kunnille tai kuntien osaomistamille konsernikuntayhtymille tai -yhtiöille.

Kuntalisää maksavat useat kunnat ja kaupungit Suomessa vuoden 2024 aikana. Sillä tavoitellaan työttömien henkilöiden työllistymistä ja heidän elämän laadun kehittymistä työn kautta.

Kohderyhmä: Työttömät Siilinjärven työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat

Kuntalisän suuruus: Kuntalisää myönnetään 4–35 viikkoa tai 31.12.2024 saakka hakuajankohdan mukaan.

350 euroa kuukausi, kun työaika vähintään 25 h/ viikko.

600 euroa kuukausi, kun työaika vähintään 32 h/ viikko.

Kuntalisä haettavissa 31.12.2024 saakka ja jatko vuodelle 2025 arvioidaan kuluvan vuoden aikana.

Työllistämisen kuntalisää myönnetään kunnan varattujen määrärahojen puitteissa ja hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Tarkennuksia

– Yksi työnantaja voi saada vuodessa kuntalisäpalkkioita enintään viiden eri henkilön työsuhteiden perusteella.

– Palkkiota ei myönnetä palkkaan tai palkan sivukuluihin.

– Palkkio on elinkeinotoimintaa harjoittavalle hakijalle de minimis- tuki.

– Palkkiota ei myönnetä, jos työ on provisiopalkkainen. Palkkiota ei myönnetä vuokratyöhön.

– Palkkiota ei myönnetä, jos palkattu henkilö on aikaisemmin ollut velvoitetyössä (työttömyysturvan lisäpäiväoikeus) Siilinjärven kunnassa.

– Palkkiota ei myönnetä, jos palkatun henkilön työssäoloehto on täyttynyt työsuhteessa, johon on kahden edellisen kalenterivuoden aikana myönnetty kunnan työllistämisen kuntalisä.

– Palkkiota ei myönnetä normaalissa työnvaihtotilanteessa esim. työntekijä irtisanoutuu entisestä työstä vaihtaakseen uuteen työhön tai valmistuvan opiskelijan suoran työllistymisen perusteella.

Hakeminen

Kuntalisähakemus on jätettävä heti työsuhteen alussa, viimeistään kahden kuukauden sisällä työn alkamisesta.

Hakuohje

Hakemukseen pääset tästä linkistä.

Lisätietoja

Työntekijän suostumus tietojen välittämiseen

Tietosuojaseloste