Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tapaturmavakuutus

Tapaturma

Siilinjärven kunta on vakuuttanut (vakuutusyhtiö Protector Vakuutus) kaikki kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja kunnallisessa esiopetuksessa olevat oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttama tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Voimassa

Vakuutus on voimassa varsinaisella varhaiskasvatus-/esiopetusajalla sekä varhaiskasvatus-/esiopetuspaikan ja kodin välisillä matkoilla.

Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia.

Tapaturman sattuessa

Terveydenhoito tapaturman sattuessa tapahtuu ensisijaisesti julkisten terveydenhoitopalvelujen kautta. Tarvittaessa hoitoon voi hakeutua yksityiselle sektorille.

Huoltajan tulee huomioida, että terveydenhoitopalvelut laskuttavat lähtökohtaisesti asiakasta ja korvaukset tulee hakea jälkikäteen vakuutusyhtiöltä. Magneettikuvausta, tähystystä, leikkausta yms. toimenpiteitä varten tarvitaan aina ensin maksusitoumus vakuutusyhtiöltä.

Tapaturmailmoitus ja korvausten hakeminen

Työntekijä, jonka valvonnassa tapaturma sattui, ohjaa lapsen hoitoon ja ilmoittaa tapaturmasta päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidonohjaajalle.

Tapaturmailmoituslomakkeen käsittelyvaiheet:

  • Varhaiskasvatus-/esiopetuspaikka täyttää tapaturmailmoituksen suoraan vakuutusyhtiölle internetin kautta.
  • Huoltaja saa varhaiskasvatus-/esiopetuspaikasta vahinkoilmoitukseen liittyvän vahinkotunnuksen, jonka kautta huoltaja voi verkossa täydentää ilmoitusta tai hakea korvausta sairaanhoitokuluista.
  • Vakuutusyhtiö maksaa korvaukset suoraan huoltajan tilille. Vakuutusyhtiö pyytää mahdolliset lisäselvitykset huoltajalta.

Korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturmavamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet sekä matkakulut hoidon saamiseksi.

Magneettikuvausta, tähystystä, leikkausta yms. toimenpiteitä varten tarvitaan aina maksusitoumus vakuutusyhtiöltä. Hoitava lääkäri tekee pyynnön maksusitoumuksesta vakuutusyhtiölle.

Fysikaalinen hoito matkakorvauksineen korvataan tapaturman aiheuttaman leikkauksen tai kipsauksen tai muun vastaavan jälkeiseen kuntoutukseen lääkärin määräyksellä enintään kymmeneltä hoitokerralta.

Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan, mikäli tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa. Silmälasien korjaus tai entistä vastaavien hankinta, jos korjaaminen on mahdotonta (optikon lausunnon mukaan), on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapaturmasta.

Muita aineellisia vahinkoja (vaatteet, polkupyörä tms.) ei korvata. Vakuutus korvaa hoitokuluja (ei omavastuuta) enintään 10.000 euroon saakka.

Hoitokulut korvataan julkisen tai yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluna.

Liikenneonnettomuus

Jos lapselle sattuu liikenneonnettomuus matkalla varhaiskasvatukseen/esiopetukseen, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.