Takaisin etusivulle

Ajankohtaista

Jätekukon jätevesineuvontahankkeen viimeinen kausi on alkamassa. Jätevesineuvontaa tarjotaan alueilla, joita koskee velvoite kunnostaa jätevesijärjestelmät 31.10.2019 mennessä. Näitä alueita ovat pohjavesialueet ja vesistöjen ranta-alueet, missä ei ole vesihuoltolaitosten viemäriverkostoa. Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit ovat kiinteistönomistajille veloituksettomia ja laitevalmistajista riippumattomia. Asiakas saa luotettavaa tietoa siitä, onko kiinteistön jätevesien käsittelyä tehostettava vai ei. Mahdollisista tehostamis- ja parannuskeinoista annetaan vaihtoehtoisia ratkaisu- ja toteutustapoja sekä tietoa kunnostuksen etenemisjärjestyksestä ja siinä tarvittavista luvista.

Neuvontakäynnistä voi sopia Harri Kinnusen kanssa
(puhelin 044 368 0232, sähköpostiosoite harri.kinnunen@jatekukko.fi).

Vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, ymparisto.fi, 2019.)