Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ajankohtaista

Ilmanlaatua mitataan vuonna 2022 kirkonkylällä keskuskorttelissa sekä Yaran kaivosalueen ympäristössä Kuuslahdessa ja Mustin pohjoispuolella. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti katsottavissa sivustolta Aqverkkokuopio.net. Keskuskorttelin aseman tulokset löytyvät myös Ilmatieteen laitoksen sivulta. Ilmanlaatu keskuskorttelin mittauspisteellä on nähtävissä myös Siilinjärvi-sovelluksessa (Siilinjärvi-sovellus | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)).

***************************************************************************************

Siilinjärven kunnalle on laadittu ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa. Ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteet kunnan ilmastotyölle ja laadittu konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle. Hankeen toteuttajana on toiminut Siilinjärven osalta Navitas Kehitys Oy. Lisätietoja Siilinjärven ilmasto-ohjelma -sivulla sekä hankesivuilta. KESTO-hanke jatkui helmikuun 2022 loppuun. Siilinjärvi on osallistumassa yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa Suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (Sisu) -hankkeeseen. Hanke on alkamassa syksyllä 2022 ja sen tarkoituksena tukea Pohjois-Savon kuntien suunnitelmallisen ilmastotyön toteuttamista.

***************************************************************************************

Siilinjärven viranomaislautakunta on kokouksessaan 19.11.2019 tarkistanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan  sekä maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskevan taksan. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2020.

Taksat 1.1.2020 alkaen:
2020 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
2020 alkaen MAL-taksa

***************************************************************************************

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyn on tullut täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 1.11.2019 alkaen. Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä vaatii edelleen saneerausta, tulee kiinteistölle tehdä mahdollisimman pikaisesti jätevesisuunnitelma jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Tietoa kunnostuksen etenemisjärjestyksestä löytyy mm. seuraavasta esitteestä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän parantamiselle on mahdollista hakea erityistapauksissa poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Poikkeuksen hakemiseksi ota yhteyttä ympäristönsuojeluun.

Vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.