Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ajankohtaista

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat vireillä. Määräysten luonnoksesta ja määräysten perustelujen luonnoksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja 29.2.2024 asti (sp. ymparistonsuojeu@siilinjarvi.fi)

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset (luonnos)

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut (luonnos)

***************************************************************************************

Ilmanlaatua mitataan vuonna 2024 kirkonkylällä keskuskorttelissa sekä Yaran kaivosalueen ympäristössä Kolmisopella, Kuuslahdessa ja Mustin pohjoispuolella. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti katsottavissa sivustolta Aqverkkokuopio.net. Keskuskorttelin aseman tulokset löytyvät myös Ilmatieteen laitoksen sivulta. Ilmanlaatu keskuskorttelin mittauspisteellä on nähtävissä myös Siilinjärvi-sovelluksessa (Siilinjärvi-sovellus | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)).

***************************************************************************************

Siilinjärven kunnalle on laadittu ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa. Ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteet kunnan ilmastotyölle ja laadittu konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle.  Lisätietoja Siilinjärven ilmasto-ohjelma -sivulla sekä hankesivuilta. KESTO-hanke jatkui helmikuun 2022 loppuun.

Siilinjärvi on mukana yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa Suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hankkeessa. Hanke alkoi kesällä 2023 ja sen tarkoituksena tukea Pohjois-Savon kuntien suunnitelmallisen ilmastotyön toteuttamista ja ilmastotyön viemistä suunnitelmallisesti kuntasuunnitteluun ja päätöksentekoon. SISU-hankkeen hankesivut löytyvät osoitteesta Pohjois-Savon SISU | (pohjoissavonsisu.fi)

***************************************************************************************

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa tulivat voimaan 1.1.2020.
2020 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
2020 alkaen MAL-taksa

Taksat on tarkoitus tarkistaa vuoden 2024 aikana.

***************************************************************************************

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyn on tullut täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 1.11.2019 alkaen. Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä vaatii edelleen saneerausta, tulee kiinteistölle tehdä mahdollisimman pikaisesti jätevesisuunnitelma jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Tietoa kunnostuksen etenemisjärjestyksestä löytyy mm. seuraavasta esitteestä. Kunnan ympäristönsuojelu kartoittaa vuoden 2024 aikana ranta- ja pohjavesialueilla olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän parantamiselle on mahdollista hakea erityistapauksissa poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Poikkeuksen hakemiseksi ota yhteyttä ympäristönsuojeluun.

Vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.