Takaisin etusivulle

Ajankohtaista

Marraskuussa 2019 aloitettiin ilmanlaatumittaukset Vuorelassa Päiväkoti Pikkusiilin pihassa. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti katsottavissa Ilmatieteen laitoksen sivulta.

***************************************************************************************

Siilinjärven viranomaislautakunta on kokouksessaan 19.11.2019 tarkistanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan  sekä maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskevan taksan. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2020.

Taksat 1.1.2020 alkaen:
2020 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
2020 alkaen MAL-taksa

***************************************************************************************

Jätekukon jätevesineuvontahanke on päättynyt. Jos pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesienkäsittely ei vielä täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, tulisi kiinteistölle tehdä mahdollisimman pikaisesti jätevesisuunnitelma jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Tietoa kunnostuksen etenemisjärjestyksestä löytyy seuraavasta esitteestä.

Vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, ymparisto.fi, 2019.)