Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ajankohtaista

Siilinjärven kunnalle laaditaan ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa vuosina 2020 – 2021. Ilmasto-ohjelmassa asetetaan tavoitteet kunnan ilmastotyölle ja laaditaan konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle. Hankeen toteuttajana toimii Siilinjärven osalta Navitas Kehitys Oy. Lisätietoja hankesivuilta.

***************************************************************************************

Marraskuussa 2019 aloitettiin ilmanlaatumittaukset Vuorelassa Päiväkoti Pikkusiilin pihassa. Vuodeksi 2021 mittaukset siirretään kirkonkylään Sulkavanniitylle. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti katsottavissa Ilmatieteen laitoksen sivulta.

***************************************************************************************

Siilinjärven viranomaislautakunta on kokouksessaan 19.11.2019 tarkistanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan  sekä maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskevan taksan. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2020.

Taksat 1.1.2020 alkaen:
2020 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
2020 alkaen MAL-taksa

***************************************************************************************

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyn on tullut täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 1.11.2019 alkaen. Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä vaatii edelleen saneerausta, tulee kiinteistölle tehdä mahdollisimman pikaisesti jätevesisuunnitelma jätevesien käsittelyn parantamiseksi. Tietoa kunnostuksen etenemisjärjestyksestä löytyy mm. seuraavasta esitteestä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän parantamiselle on mahdollista hakea erityistapauksissa poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Poikkeuksen hakemiseksi ota yhteyttä ympäristönsuojeluun.

Vesihuoltotulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.