Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Harjamäki, asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe.
Kaavatunnus 749 2500, korttelit 2500-2505 ja 2520

Suunnittelualue sijaitsee noin 3 kilometriä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta länteen. Kaava-alue sijaitsee vanhalla Harjamäen sairaalan alueella, jota ympäröivät tiiviisti rakennetut Harjamäen ja Vesijärven pientaloalueet.
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa peltoalueisiin, idässä Myllyharjuntiehen, etelässä Harjamäentiehen ja lännessä Soutajantiehen. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 16,5 ha, josta asemakaavan muutosaluetta on noin 2 ha.
Asemakaavalla määritellään Harjamäen alueella sijaitsevan asemakaavoittamattoman alueen nykyinen käyttö ja tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavatyön yhteydessä selvitetään ja huomioidaan rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja rakennetun viherympäristön arvot sekä liikenteen tarpeet.

Kaavaa esitellään keskustelutilaisuudessa maanantaina 9.12.2019 klo: 18.00 alkaen Innocumin S1-rakennuksen 2.kerroksen neuvottelutilassa.
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15.11.- 16.12.2019 myös Siilinjärven kunnantalon pääaulassa, pääkirjaston info-pisteessä ja kaavoitustoimistossa Lentokapteenissa. Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 16.12.2019 mennessä joko sähköpostilla: kaavoitus@siilinjarvi.fi  tai osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-ja kaavan tausta-aineistoon:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Aloituspalaverin muistio
Liikenneraportti
Rakennus- ja alueinventointiraportti

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.9.2019 päättänyt saattaa Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan vireille.
Kaavan suunnittelualue sijoittuu kunnan länsiosaan Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän alueille.

Vireillä oleva kaava-aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Alustava aluerajaus
Kuulutus
Pöytäkirjanote

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavahankkeen ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Kaavan laatija Juha Riihiranta, Ramboll Finland Oy, p. 050 312 4770
Yleiskaavainsinööri Juho Palviainen, p. 044 740 1465
Kaavoituspäällikkö, Timo Nenonen, p. 044 740 1410

Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus, asemakaavan muutos.
Kaavatunnus 749 1143, korttelit 1133 (osa), 1136

Asemakaavan muutoksella osoitetaan rakennuspaikka, jolle on mahdollista rakentaa terveyskeskus, kunnantalo ja pysäköintilaitos. Kaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen.

Kaavaluonnosta on esitelty keskustelutilaisuudessa 18.9.2019 ja kaava-aineisto on ollut nähtävillä 6.9. -7.10.2019.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen_02092019
Aloituspalaverin muistio
Keskuskorttelin liikenneselvitysraportti

Lisätiedot:
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Kirkonmäki, Viertotie, kortteli 1209
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen nuorisopsykiatrian poliklinikan laajentaminen Viertotien varressa. Toiminnan tarvitsema uusi pysäköintialue on osoitettu kadun toiselle puolelle Myllykujan varteen.
Konsultin laatima kaavaehdotus on ollut nähtävillä 31.1. – 1.3.2019.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH 28.1.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Keskuskortteli, linja-autoaseman ympäristö, asemakaava ja asemakaavan
muutos, luonnosvaihe, kaavatunnus 749 1111

Asemakaavalla mahdollistetaan täydentävää asuinkerrostalorakentamista linja-autoaseman kortteliin, sekä päivittäistavarakauppaa Nilsiäntien varteen.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 31.1. – 1.3.2019.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH28.01.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Aloituspalaverin muistio
Keskuskorttelin liikenneselvitysraportti
Keskuskorttelin meluselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Kirkonmäki, Paloasema, kaavatunnus 749 1211
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Kortteli 1215.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan uusi paikka paloasemalle. Simonsalossa sijaitsevalla nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelmia. Kaavamuutoksen myötä suunnitellaan uusi paloasema, joka sijaitsee nykyistä paremmalla paikalla kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä Nilsiäntien pohjoispuolella Viitosen varressa. Alueelta on hyvä saavutettavuus hälytystehtäviin kunnan eri osiin.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.11. -10.12.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot
Luontoselvitys 12.09.2018
Liikenteellinen toimivuustarkastelu 21.8.2018

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

(kaavatunnus 749 4151) kortteli 4121. Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410