Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

HAMULAN JA KUMPUSEN KYLÄYLEISKAAVA

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.9.2019 päättänyt saattaa Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan vireille.
Kaavan suunnittelualue sijoittuu kunnan länsiosaan Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän alueille.

Nähtävillä oleva aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Alustava aluerajaus
Kuulutus
Pöytäkirjanote

Aineistot ovat nähtävillä 6.9.- 7.10.2019 Siilinjärven kaavoitustoimistossa (Kapteeninväylä 5, toinen kerros), Kunnantalon pääaulassa, pääkirjaston info-pisteessä sekä kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavahankkeen ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on toimitettava 7.10.2019 mennessä.
Postiosoite: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL5, 71801 Siilinjärvi.
Sähköpostiosoite: kaavoitus@siilinjarvi.fi

Sähköinen asukaskysely
Kyläyleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita kartoitetaan sähköisellä asukaskyselyllä.
Kyselyyn pääset tästä linkistä:  https://query.eharava.fi/2970. Kysely on avoinna 1.10.2019 saakka.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Kaavan laatija Juha Riihiranta, Ramboll Finland Oy, p. 050 312 4770
Yleiskaavainsinööri Juho Palviainen, p. 044 740 1465
Kaavoituspäällikkö, Timo Nenonen, p. 044 740 1410

Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus, asemakaavan muutos, luonnosvaihe.
Kaavatunnus 749 1143, korttelit 1133 (osa), 1136

Asemakaavan muutoksella osoitetaan rakennuspaikka, jolle on mahdollista rakentaa terveyskeskus, kunnantalo ja pysäköintilaitos. Kaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen.

Keskustelutilaiseuus:
Kaavaa esitellään keskustelutilaisuudessa 18.9.2019 klo: 18.00 kunnantalon valtuustosalissa.

Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 6.9. -7.10.2019. Mahdolliset kannanotot on toimitettava 7.10.2019 mennessä.
Postiosoite: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL5, 71801 Siilinjärvi.
Sähköpostiosoite: kaavoitus@siilinjarvi.fi

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen_02092019
Aloituspalaverin muistio
Keskuskorttelin liikenneselvitysraportti

Lisätiedot:
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Kirkonmäki, Viertotie, kortteli 1209
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen nuorisopsykiatrian poliklinikan laajentaminen Viertotien varressa. Toiminnan tarvitsema uusi pysäköintialue on osoitettu kadun toiselle puolelle Myllykujan varteen.
Konsultin laatima kaavaehdotus on ollut nähtävillä 31.1. – 1.3.2019.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH 28.1.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Keskuskortteli, linja-autoaseman ympäristö, asemakaava ja asemakaavan
muutos, luonnosvaihe, kaavatunnus 749 1111

Asemakaavalla mahdollistetaan täydentävää asuinkerrostalorakentamista linja-autoaseman kortteliin, sekä päivittäistavarakauppaa Nilsiäntien varteen.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 31.1. – 1.3.2019.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH28.01.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Aloituspalaverin muistio
Keskuskorttelin liikenneselvitysraportti
Keskuskorttelin meluselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Kirkonmäki, Paloasema, kaavatunnus 749 1211
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Kortteli 1215.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan uusi paikka paloasemalle. Simonsalossa sijaitsevalla nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelmia. Kaavamuutoksen myötä suunnitellaan uusi paloasema, joka sijaitsee nykyistä paremmalla paikalla kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä Nilsiäntien pohjoispuolella Viitosen varressa. Alueelta on hyvä saavutettavuus hälytystehtäviin kunnan eri osiin.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.11. -10.12.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot
Luontoselvitys 12.09.2018
Liikenteellinen toimivuustarkastelu 21.8.2018

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

(kaavatunnus 749 4151) kortteli 4121. Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410