Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

RADANTAUS 2
Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe
Kaavatunnus 749 3512

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu noin 1,5 kilometriä Siilinjärven Kirkonkylästä pohjoiseen, Radantauksen teollisuusalueen eteläpuolelle.
Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita 3510, 3511 ja 3512 sekä katu-, suojaviher- ja liikennealueita Radantaus 2 asemakaava-alueella ja korttelia 20 sekä liikennealueita Räisälän asemakaava-alueella.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 3506 (osa), 3510–3512, 3516 ja 3517 sekä katu-, virkistys-, erityis- ja liikennealueet Radantaus 2:n asemakaava-alueella.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan tavoitteena on Radantauksen yritysalueen laajentaminen työpaikka- ja teollisuustoimintaan kunnan ostamalle n. 24 ha alueelle. Alueelle osoitetaan myös kiertotalouteen soveltuvia rakennuspaikkoja.

Kannanottojen esittäminen:
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15.9. – 16.10.2023 myös Siilinjärven kunnantalon ala-aulassa ja pääkirjastolla. Mahdolliset kannanotot on toimitettava 16.10.2023 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen: kaavoitus@siilinjarvi.fi tai kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaavan valmisteluaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
Kaavasuunnittelija Valtteri Tupala, 044 740 1408
Kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, 044 740 1410

KASURILA 4
Asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
Kaavatunnus 749 5601

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Kasurilan koulun ympäristöön, Viitosen varrelle, noin neljän kilometrin päähän keskustasta Kuopioon päin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyvä uusi asuinpientaloalue Viitosen varrelle. Kaavamuutoksella tarkastellaan Kasurilan koulun ja sen lähiympäristön maankäytön tilanne. Kaavatyössä pyritään myös parantamaan alueen kevyen liikenteen väylien turvallisuutta.

Muistutusten esittäminen
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 31.3. – 2.5.2023, jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Rakentamistapaohje

Meluselvitys ja liikenne
Meluselvitys 9.9.2022
Aluevaraussuunnitelmakartta Viitonen mt559

Muinaisjäännös selvitykset:
Kasurila muinaisjäännös kartoitus 2015
Vilhola muinaisjäännös kartoitus 2015 (täydennys 2022)
Kasurila arkeologinen koekaivaus 2021 esiraportti

Lisätiedot:
kaavoitusinsinööri Riikka Leskinen, 044 740 1403

 

KIRKONMÄKI, Ahmon urheilualue
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
kaavatunnus 749 1212

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Siilinjärven kuntakeskuksen pohjoispuolelle Ahmo -lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan muutoksella tutkitaan Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ahmon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetarpeet.

Lausunnot ja muistutukset:
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 18.11. – 19.12.2022, jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavoitusinsinööri Riikka Leskinen, 044 740 1403