Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

RADANTAUS 2
Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe
Kaavatunnus 749 3512

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu noin 1,5 kilometriä Siilinjärven Kirkonkylästä pohjoiseen, Radantauksen teollisuusalueen eteläpuolelle.
Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita 3510, 3511 ja 3512 sekä katu-, suojaviher- ja liikennealueita Radantaus 2 asemakaava-alueella ja korttelia 20 sekä liikennealueita Räisälän asemakaava-alueella.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 3506 (osa), 3510–3512, 3516 ja 3517 sekä katu-, virkistys-, erityis- ja liikennealueet Radantaus 2:n asemakaava-alueella.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan tavoitteena on Radantauksen yritysalueen laajentaminen työpaikka- ja teollisuustoimintaan kunnan ostamalle n. 24 ha alueelle. Alueelle osoitetaan myös kiertotalouteen soveltuvia rakennuspaikkoja.

Kannanottojen esittäminen:
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 15.9. – 16.10.2023, jona aikana siitä on voinut antaa kannanottoja.

Linkit kaavan valmisteluaineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
Kaavasuunnittelija Valtteri Tupala, 044 740 1408
Kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, 044 740 1410

KIRKONMÄKI, Ahmon urheilualue
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
kaavatunnus 749 1212

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Siilinjärven kuntakeskuksen pohjoispuolelle Ahmo -lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan muutoksella tutkitaan Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ahmon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetarpeet.

Lausunnot ja muistutukset:
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 18.11. – 19.12.2022, jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavoitusinsinööri Riikka Leskinen, 044 740 1403