Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

Kirkonmäki, Viertotie, kortteli 1209
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen nuorisopsykiatrian poliklinikan laajentaminen Viertotien varressa. Toiminnan tarvitsema uusi pysäköintialue on osoitettu kadun toiselle puolelle Myllykujan varteen.
Konsultin laatima kaavaehdotus on nähtävillä 31.1. – 1.3.2019. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti 1.3.2019 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH 28.1.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Keskuskortteli, linja-autoaseman ympäristö, asemakaava ja asemakaavan
muutos, luonnosvaihe, kaavatunnus 749 1111

Asemakaavalla mahdollistetaan täydentävää asuinkerrostalorakentamista linja-autoaseman kortteliin, sekä päivittäistavarakauppaa Nilsiäntien varteen.
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 31.1. – 1.3.2019. Mahdolliset kannanotot on toimitettava  kirjallisesti 1.3.2019 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH28.01.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Aloituspalaverin muistio
Keskuskorttelin liikenneselvitysraportti
Keskuskorttelin meluselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Vuorela 1-2, Vuorelan koulun alue, asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 6112

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Vuorelan koulun laajentaminen tai uuden koulun rakentaminen. Samalla tutkitaan tarvittavat muutokset alueen liikennejärjestelyihin sekä osoitetaan kaavassa aluetta palvelevat virkistysalueet.
Konsultin laatima kaavaehdotusaineisto on ollut nähtävillä 9.11. – 10.12.2018. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 14.1.2019 § 2.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH 14.1.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Taustatietoa
Vuorelan koulun asemakaavan luontokohteen kartoitusraportti
Liikenneselvitysraportti

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

Ahmo, korttelin 3109 asemakaavan muutos, kaavatunnus 3102

Asemakaavalla muodostetaan olevaa Ahmon asuinaluetta täydentävä kahden asuinpientalorakennuspaikan kokonaisuus noin 80:lle asukkaalle, sekä osoitetaan aluetta palveleva virkistysalue.
Alue sijoittuu entisen Ahmon jäteaseman ja varikon alueelle sekä sitä ympäröivälle virkistysalueelle vajaan kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta koilliseen. Pohjoisen puolella aluetta rajaavat Myyränpolun omakoti- ja rivitalotontit, etelän puolella Välikujan ja Parolankierron omakotitontit ja lännessä Ahmontie. Idässä kaava-alueen raja kulkee leikkikentän itäpuolella.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.10. – 12.11.2018. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan kokouksessaan 14.1.2019 § 1.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus KH 14.1.2019
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot:
Meluselvitys
Tärinäselvitys

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

Kirkonmäki, Paloasema, kaavatunnus 749 1211
Asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
Kortteli 1215.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan uusi paikka paloasemalle. Simonsalossa sijaitsevalla nykyisellä paloasemalla on sisäilmaongelmia. Kaavamuutoksen myötä suunnitellaan uusi paloasema, joka sijaitsee nykyistä paremmalla paikalla kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä Nilsiäntien pohjoispuolella Viitosen varressa. Alueelta on hyvä saavutettavuus hälytystehtäviin kunnan eri osiin.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.11. -10.12.2018.

Linkit kaava-aineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Tausta-aineistot
Luontoselvitys 12.09.2018
Liikenteellinen toimivuustarkastelu 21.8.2018

Lisätiedot
kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410

kaavasuunnittelija
Kati Matilainen
044 740 1408

Tynnörinen – lämpölaitos, kaavatunnus 4631
Asemakaava, valmisteluvaihe

Siilinjärven kirkonkylän alueen kaukolämmön turvaamiseksi on käynnistetty asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden biopolttoaineita polttavan lämpökeskuksen sijoittuminen kirkonkylän alueelle, olemassa olevan kaukolämmön runkolinjan varteen. Uudella lämpökeskuksella turvataan kirkonkylän alueen kaukolämmön saanti, mikäli kaukolämmön saanti Yaran Siilinjärven toimipisteen tehtailta loppuu.

Kaava-alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta itään, Nilsiäntien (kt 75) varrella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä metsäalueen halki kulkevaan sähkölinjaan ja etelässä sekä lännessä Jynkänniementiehen. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.2.–19.3.2018.

Linkit kaava-aineistoon:
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Päivärinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

(kaavatunnus 749 4151) kortteli 4121. Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen. Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

Lisätiedot
kaavasuunnittelija
Riikka Leskinen
044 740 1403

kaavoituspäällikkö
Timo Nenonen
044 740 1410