Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

KIRKONMÄKI, Ahmon urheilualue
Asemakaavan muutos, ehdotusvaihe
kaavatunnus 749 1212

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Siilinjärven kuntakeskuksen pohjoispuolelle Ahmo -lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan muutoksella tutkitaan Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ahmon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetarpeet.

Lausunnot ja muistutukset:
Kaavan ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 18.11. – 19.12.2022, jona aikana siitä on voinut antaa lausuntoja ja muistutuksia.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403

SIMPPA
Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe
kaavatunnus 749 6203

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rivitalorakentaminen nykyisellä omakotitalon rakennuspaikalla Vuorelassa Simpantien varressa sekä ajantasaistetaan asemakaava Simpan uimarannan ja Nuottarannan välisellä alueella. Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan korttelia 6219 sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueita Simpan asemakaava-alueella ja katualueita Vuorelan asemakaava-alueella.
Asemakaavalla määritellään Nuottarannan vielä kaavoittamattomien rantarakennuspaikkojen tilanne sekä ratkaistaan alueen liikenne- ja kunnallistekniset järjestelyt.

Kannanottojen esittäminen
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 4.11. – 5.12.2022, jona aikana siitä on voinut esittää kannanottoja.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot

kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403

KASURILA 4
Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe
Kaavatunnus 749 5601

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Kasurilan koulun ympäristöön, Viitosen varrelle, noin neljän kilometrin päähän keskustasta Kuopioon päin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden pientalovaltaisen asuinalueen toteuttaminen n. 350–400 asukkaalle Kasurilaan. Samalla osoitetaan asemakaavassa nykyiset laskettelukeskuksen ja Siilin Caravanin rakennuspaikat sekä Pihlajapolun omakotialueet. Kasurilan koulun nykyistä asemakaavaa tarkistetaan tarpeiden mukaiseksi.
Viitosen varteen sijoittuvilla kolmella nykyisellä omakotitalon rakennuspaikalla mahdollistetaan niiden kehittäminen monipuoliseen yritysrakentamiseen. Asemakaavassa osoitetaan kaavoitettavalle alueelle riittävät uusia asuinalueita palvelevat katu- ja virkistysalueet. Muinaisjäännösalueilla on käynnissä selvitykset, mutta luonnosvaiheessa ne osoitetaan muinaismuistorekisterin mukaisesti.

Kannanottojen esittäminen:
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 27.5. – 27.6.2022, jona aikana niihin on voinut antaa lausuntoja ja kannanottoja.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Meluselvitykset:
Nykytilanne päivä
Nykytilanne_yö
Ennuste 2035 päivä
Ennuste 2035 yö

Muinaisjäännös selvitykset:
Kasurila muinaisjäännös kartoitus 2015
Vilhola muinaisjäännös kartoitus 2015 (täydennys 2022)
Kasurila arkeologinen koekaivaus 2021 esiraportti

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403