Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat

KASURILA 4
Asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe
Kaavatunnus 749 5601

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Kasurilan koulun ympäristöön, Viitosen varrelle, noin neljän kilometrin päähän keskustasta Kuopioon päin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden pientalovaltaisen asuinalueen toteuttaminen n. 350–400 asukkaalle Kasurilaan. Samalla osoitetaan asemakaavassa nykyiset laskettelukeskuksen ja Siilin Caravanin rakennuspaikat sekä Pihlajapolun omakotialueet. Kasurilan koulun nykyistä asemakaavaa tarkistetaan tarpeiden mukaiseksi.
Viitosen varteen sijoittuvilla kolmella nykyisellä omakotitalon rakennuspaikalla mahdollistetaan niiden kehittäminen monipuoliseen yritysrakentamiseen. Asemakaavassa osoitetaan kaavoitettavalle alueelle riittävät uusia asuinalueita palvelevat katu- ja virkistysalueet. Muinaisjäännösalueilla on käynnissä selvitykset, mutta luonnosvaiheessa ne osoitetaan muinaismuistorekisterin mukaisesti.

Kannanottojen esittäminen:
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 27.5. – 27.6.2022, jona aikana niihin on voinut antaa lausuntoja ja kannanottoja.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Meluselvitykset:
Nykytilanne päivä
Nykytilanne_yö
Ennuste 2035 päivä
Ennuste 2035 yö

Muinaisjäännös selvitykset:
Kasurila muinaisjäännös kartoitus 2015
Vilhola muinaisjäännös kartoitus 2015 (täydennys 2022)
Kasurila arkeologinen koekaivaus 2021 esiraportti

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Kati Matilainen, 044 740 1408

KIRKONMÄKI, Ahmon urheilualue
Asemakaavan muutos, luonnosvaihe
kaavatunnus 749 1212

Kaava-alueen sijainti:
Alue sijoittuu Siilinjärven kuntakeskuksen pohjoispuolelle Ahmo -lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin.

Kaavan keskeinen sisältö:
Asemakaavan muutoksella tutkitaan Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ahmon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetarpeet.

Kannanottojen esittäminen:
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 27.5. – 27.6.2022, jona aikana niihin on voinut antaa lausuntoja ja kannanottoja.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403

RISSALA 1
Asemakaava, asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen, luonnosvaihe
kaavatunnus 749 7702

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan valtatie 9 parantamisen tiesuunnittelussa esitetyt liikennejärjestelyt välillä Lotteinen-Jännevirta. Samalla tarkistetaan voimassa olevaa asemakaavaa Rissala 1 yrityskylän alueella. Kaavatyössä kumotaan Lentokentäntien yritysalueen asemakaava sekä osia Rissala 1 yrityskylän asemakaavasta.

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 13.5. – 13.6.2022, jona aikana niihin on voinut antaa lausuntoja ja kannanottoja.

Linkit kaava-aineistoon:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Riikka Leskinen, 044 740 1403