Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Alkutuotanto

Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Alkutuotantopaikkailmoituksen voi ladata tästä: Ilmoitus alkutuotantopaikasta.

Kasvien ja sienten alkutuotannosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos toiminta ei ole elinkeinonharjoittamista. Eli oman puutarhan kasviksia, hedelmiä ja marjoja voi myydä tai toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin pieniä määriä ilman ilmoitusta. Tilanteissa, joissa tieto kulkee viranomaiselta toiselle, erillistä alkutuotantopaikkailmoitusta ei tarvitse tehdä. Tällainen tilanne on esimerkiksi se, kun toimija on tehnyt ilmoituksen eläintenpitopaikasta tai on hakenut tukea elintarvikkeiden alkutuotannolle. Tällöin valvontaviranomainen saa tarvittavat tiedot alkutuotantosovelluksesta.

Alkutuotantopaikan ilmoitukseen sisällytetään myös tuottajalta suoraan kuluttajalle myytävät alkutuotannon tuotteet eli ns. suoramyynti/tilamyynti. Jos myytävät määrät ylittävät Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarvikehygieniasta (318/2021)  säädetyt määrät, tulee suoramyynnistä tai paikalliseen vähittäismyyntiin toimittamisesta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus tai hakea elintarvikehuoneistolle laitoshyväksyntä.

Kun alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyä (nämä toiminnat on lueteltu asetuksessa (318/2021), toimijan tulee tehdä elintarvikevalvontaviranomaiselle kirjallinen elintarvikehuoneistoilmoitus eli laitoshyväksymistä ei tällöin tarvita.

Yksityiskohtaisempaa ohjeistusta löytyy Ruokaviraston (entinen Evira) ohjeesta Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi.

Alkutuotantoilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.