Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Pohjavesien suojelusuunnitelmat

Siilinjärven kunnanvaltuusto on 17.12.2012 hyväksynyt Siilinjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä toimenpidesuositukset. Suunnitelma on selvitys ja ohje, jota voidaan käyttää tausta-aineistona maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suunnitelma otetaan huomioon myös käsiteltäessä vesi-, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Laaditut suunnitelmat ovat seuraavat: