Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vesienhoitosuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma

Vesien hoidosta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (vesienhoitolaki). Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ennallistaa jokia, järviä,  pohjavesiä ja rannikkovesiä niin, että niiden tila on hyvä. Tavoitteena on myös estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoitolain mukaisesti Suomi on jaettu vesistöjen valuma-alueiden perusteella vesienhoitoalueisiin. Siilinjärven vesistöt ovat osa Vuoksen vesienhoitoaluetta.

Vesienhoidon suunnittelu

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa vesienhoidon suunnittelusta toimialueellaan. Vesienhoitosuunnitelmat tehdään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosien 2016-2021 vesienhoitosuunnitelma Vuoksen vesienhoitoalueelle on hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015.

Yksityiskohtaiset toimenpidetarpeet kuvataan Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Myös se tarkistetaan kuuden vuoden välein.

Vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022-2027 on laadittavana. Keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista koottu yhteistyöryhmä osallistuu suunnitteluun. Myös Siilinjärven kunnan edustaja on ryhmässä. ELY-keskus tiedottaa hoitosuunnitelman valmistelun etenemisestä ja siitä voi voi jokainen esittää kirjallisesti mielipiteensä.

Ympäristö- ja vesilupia myönnettäessä on hyväksytyt suunnitelmat otettava huomioon.