Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Lautakunnat ja jaokset

Yleistä lautakunnista ja niiden tehtävistä

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallintosäännön, hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan.

Siilinjärven kunnan lautakunnat ovat

Lisäksi Siilinjärven kunnassa toimii seuraavat jaokset

  • kunnanhallituksen alainen hyvinvointijaos
  • teknisen lautakunnan alainen tiejaosto

Yleistä lautakunnan kokouksista

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, ja kokoukset ovat suljettuja (ellei toimielin toisin päätä). Kunnanhallitus on nimennyt lautakuntiin edustajansa. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin. Kokouksissa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Lautakunnan alaisena työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat asiat, ja ne esittelee kyseisen hallinnonalan johtava viranhaltija. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Laskutuslomake (luottamushenkilöt / erillismatkat ym. kustannukset)

Kuntaorganisaatiosta ja toimivallasta

Siilinjärven kuntaorganisaatio on esitelty kaaviossa

Toimivalta määritellään hallintosäännössä

Yhteislautakunnista

Joitakin kunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä on siirretty yhteistoimintasopimuksilla yhteislautakunnille, joissa vastuukuntana toimii Kuopion kaupunki: Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja Savo-Pielisen jätelautakunta. Yhteislautakuntien toimivalta on määritelty joko yhteistoimintasopimuksessa ja/tai kyseistä toimialaa koskevissa johtosäännöissä. Muun muassa yhteislautakuntien toimivaltaan (johtosäännöt) ja kokousasiakirjoihin (esityslistat ja pöytäkirjat) voi tutustua Kuopion kaupungin verkkosivuilla.