Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maaperän pilaantuminen

Pilaantuneilla maa-alueilla tarkoitetaan sellaisia alueita, joissa on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita. Niistä voi aiheutua haitta tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta haittaa.

Haitallisia aineita voi joutua maaperään erilaisten onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena. Myös aiempi käytäntö haudata jätteitä maahan on voinut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Haitalliset aineet voivat kulkeutua pohjaveteen, vesistöön tai levitä ympäröiville alueille. Niitä voi joutua myös ravintoketjuun.

Siilinjärvellä on noin 130 kohdetta mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta rekisteröity valtakunnalliseen maaperän tietojärjestelmään (MATTI). Rekisterissä on muun muassa vanhoja kaatopaikkoja, polttonesteiden jakelupaikkoja ja teollisuusalueita.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa.