Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Omien tietojen tarkastus ja oikaisu

Sinulla on Eu:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada vahvistus käsitelläänkö tietojasi ja jos käsitellään, niin oikeus saada pääsy henkilötietoihisi (artikla 15). Huoltajan tarkastusoikeuteen huollettavan puolesta vaikuttaa mm. lapsen edut. Edunvalvojan tarkastusoikeutta arvioidaan edunvalvontamääräyksen mukaan. Tarkastusoikeus toteutetaan siten, että Sinulla on oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista henkilötiedoista. Jäljennös on maksuton. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, niistä voidaan periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

Omat tiedot voit pyytää tarkastettavaksi täyttämällä ja allekirjoittamalla tietosuojaselosteet sivustolta löytyvän lomakkeen ja toimittamalla sen postitse osoitteeseen Siilinjärven kunta, tietosuojavastaava, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Tai sähköisesti osoitteeseen: tietosuojavastaava@siilinjarvi.fi. Sähköisesti lähetetyn viestin tietoturvasta vastaa lähettäjä. Voit käyttää myös Siilinjärven kunnan avointa asiointi- ja palvelukanavaa Suomi.fi-viestipalvelun kautta osoitteessa https://www.suomi.fi mikäli olet tunnistautunut sen käyttäjäksi. Vastaukset lähetämme postitse pyynnön tekijän osoitteeseen (tarkistus väestörekisteristä) tai sähköisesti asiointipalvelun kautta (tietosisällön koko huomioiden).

Pyyntösi käsitellään ilman aiheetonta viivytystä. Saat vastauksen kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, käsittelyyn tarvittavaa määräaikaa voidaan lain mukaan jatkaa kolmeen kuukauteen alkuperäisestä pyynnöstäsi. Saat tästä ilmoituksen. Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, tietojen toimittamisesta voidaan kieltäytyä antamalla kirjallinen todistus.

Mikäli huomaat henkilötiedoissasi virheitä tai puutteita, sinulla on oikeus vaatia tietojen oikaisemista. Menettelytavat ovat samat kuin tietojen tarkastuksessa. Lomake tietojen oikaisuun löytyy tietosuojaselosteet sivustolta.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden henkilötietojen tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään erikseen. Niiden lomakkeet löytyvät täältä.