Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ympäristönsuojelun valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat laillisuusvalvonta ja yleisen edun valvonta ympäristöasioissa. Siilinjärven kunnassa niistä vastaa viranomaislautakunta. Käytännössä tehtävät hoitaa lautakunnan alaisuudessa toimiva henkilöstö, jolle lautakunta on delegoinut toimivaltaansa monissa ympäristönsuojeluun liittyvissä lupa- ja valvonta-asioissa.

Laillisuusvalvontaan kuuluu ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain ja eräiden muiden lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten ja päätösten noudattamisen valvonta sekä ympäristöllisten lupien (muun muassa maa-aineslupa ja ympäristölupa) ja päätösten (muun muassa vesihuoltolain mukaiset liittämisestä vapauttamispäätökset) valvonta.

Ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta perustuu valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan. Valvonnan toteuttamiseksi järjestetään määrävuosin tarkastuksia, joista sovitaan toiminnanharjoittajan kanssa etukäteen. Maa-ainesten ottamista valvotaan pääsääntöisesti vuosittaisilla tarkastuskäynneillä, joille kutsutaan toiminnanharjoittaja mukaan.

Ympäristönsuojelun yleisen edun valvomiseksi ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja muiden viranomaisten (rakennusvalvonta, kaavoitus, valtion ympäristölupaviranomainen) ratkaistavana olevista asioista. Ympäristönsuojeluviranomainen pyrkii edistämään yleistä etua myös erilaisten ympäristönsuojelun edistämishankkeiden avulla.