Takaisin etusivulle

Työnhakijat

Siilinjärven kunnan työllisyyspalvelussa toimii kolme työllisyysohjaajaa sekä sosiaalityöntekijä. Lisäksi alueellisessa työllisyyskokeilussa toimii kaksi TE-palveluiden asiantuntijaa. Siilinjärven kunnan työllisyyspalveluun ohjautuvat pääsääntöisesti yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet asiakkaat. Työnhakija-asiakkaille työllisyyspalvelu tarjoaa henkilökohtaista tukea ja apua työllistymisen edistämiseksi. Palvelu voi sisältää esimerkiksi:

  • ohjausta ja valmennusta työnhakuun
  • yksilöllisiä tukitoimia työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi
  • mahdollisuuden luoda kontakteja työnantajiin sekä saada tietoa avoinna olevista työpaikoista
  • apua työkyvyn selvittämiseen

Työhönvalmennus

Ohjaus, neuvonta, valmennus, tuki työllistymisen tai opiskelun mahdollistamiseksi.

Työelämäkokeilu

Siilinjärven kunnassa järjestetään työelämäkokeilua ajalla 1.8.2017 – 31.12.2018. Työelämäkokeilun tarkoituksena on selvittää ja edistää työkykyä ja työelämävalmiuksia. Työelämäkokeilun kesto on enintään 12kk. Kunta vakuuttaa työelämäkokeiluun osallistuvan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti.

Palkkatuki

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työ- ja elinkeinotoimistosta ja sen tarkoituksena on tukea työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinotoimistossa arvioidaan palkkatuen tarpeellisuus, tuen suuruus ja kesto  tapaus kerrallaan.

Työllistämisvelvoite

Kunta on velvollinen tarjoamaan työtä TE-toimiston ilmoituksen perusteella 57–59 -vuotiaalle työttömälle työnhakijalle määräajaksi.

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

Monialainen yhteispalvelu tarkoittaa kunnan, TE-toimiston ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä työllistämisen edistämiseksi.

Alueellinen työllisyyskokeilu

Siilinjärvi on mukana alueellisessa työllisyyskokeilussa yhdessä Kuopion ja Tuusniemen kanssa. Työllisyyskokeilu käynnistyi 1.8.2017, joka perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017). Kunta vastaa osittain työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta.

Työttömän työnhakijan velvollisuudet pysyvät kokeilun aikana ennallaan. Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen osoitteessa www.te-palvelut.fi

Kunta on mukana TOPI työelämään ohjaavat palvelut -hankkeessa. Lisätietoja hankkeesta projektipäällikkö Jari Parkkonen 044 718 3979  ja työllisyyspalvelukoordinaattori Anita Mönkkönen 044 718 2506 sekä

https://www.kuopio.fi/fi/tyollisyyshankkeet