Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Työnhakijat

Työnhakija-asiakkaille työllisyyspalvelut tarjoavat henkilökohtaista tukea ja apua työllistymisen edistämiseksi. Palvelu voi sisältää esimerkiksi:

  • ohjausta ja valmennusta työnhakuun sekä koulutusmahdollisuuksiin
  • yksilöllisiä tukitoimia työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi
  • mahdollisuuden luoda kontakteja työnantajiin sekä saada tietoa avoinna olevista työpaikoista
  • apua työkyvyn selvittämiseen

Palkkatuki

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työ- ja elinkeinotoimistosta ja sen tarkoituksena on tukea työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinotoimistossa arvioidaan palkkatuen tarpeellisuus, tuen suuruus ja kesto tapaus kerrallaan.

Työllistämisvelvoite

Kunnalla on velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus kunnasta työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan vuoksi hänen täytettyään 57 vuotta mutta ennen kuin 60 vuotta täyttyy. Työjakso on yleensä puoli vuotta. Työn tulee olla alan säännöllisen työajan mukaista kokoaikatyötä. Palvelun tavoitteena on palkkatuetun työn keinoin täyttää työttömyysturvan työssäoloehto.

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

Monialainen yhteispalvelu tarkoittaa työllisyyspalveluiden, hyvinvointialueen ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä työllistämisen edistämiseksi. TYP-työ on lakisääteistä palvelua ja TYP-asiakkuuden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Mukana yhteistyössä on myös terveydenhuolto.