Takaisin etusivulle

Työnhakijat

Siilinjärven kunnan työllisyyspalvelussa toimii kolme työllisyysohjaajaa sekä sosiaalityöntekijä. Työnhakija-asiakkaille työllisyyspalvelu tarjoaa henkilökohtaista tukea ja apua työllistymisen edistämiseksi. Palvelu voi sisältää esimerkiksi:

  • ohjausta ja valmennusta työnhakuun
  • yksilöllisiä tukitoimia työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi
  • mahdollisuuden luoda kontakteja työnantajiin sekä saada tietoa avoinna olevista työpaikoista
  • apua työkyvyn selvittämiseen

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001), joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneille työnhakijoille. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia.

Kuntouttavaa työtoimintaa on mahdollista toteuttaa kunnan eri yksiköissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 3-24 kuukautta, 1 – 4 päivää viikossa arkisin, 4 – 8 tuntia päivässä. Kuntouttava työtoiminta on mahdollista keskeyttää, jos se ei etene suunnitellusti.

Toiminta ei ole työsuhteinen eikä työtoiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentuloetuudet säilyvät (työmarkkinatuki tai toimeentulotuki). Lisäksi työtoiminta-ajalta saa korvausta matkakustannuksista yksilöllisen tilanteen mukaan.

Palkkatuki

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki työ- ja elinkeinotoimistosta ja sen tarkoituksena on tukea työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinotoimistossa arvioidaan palkkatuen tarpeellisuus, tuen suuruus ja kesto  tapaus kerrallaan.

Työllistämisvelvoite

Kunta on velvollinen tarjoamaan työtä TE-toimiston ilmoituksen perusteella 57–59 -vuotiaalle työttömälle työnhakijalle määräajaksi.

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

Monialainen yhteispalvelu tarkoittaa kunnan, TE-toimiston ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä työllistämisen edistämiseksi.