Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Vaikuttajatoimielimet

Lapsiparlamentti

Lapsiparlamentti tukee lasten oikeutta osallistua ja mahdollisuutta vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen ja päätöksentekoon. Lapsiparlamentti on alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin elinympäristön kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Siilinjärven lapsiparlamentin edustajat kootaan koulukohtaisten oppilaskuntien jäsenistä. Lapsiparlamentti kokoontuu vuosittain keväällä yhteiseen kokoukseen, johon pyydetään mukaan myös luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Nuorisovaltuusto

Siilinjärven Nuorisovaltuusto, SiNuVa on toiminut vuodesta 2009 nuorten vaikuttamisväylänä. Nuorisovaltuusto pyrkii saamaan nuorten äänet kuulumaan Siilinjärven kunnassa tehtävissä, nuoria koskevissa asioissa sekä tarjoaa siilinjärveläisille nuorille aktiviteetteja.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien kunnan toimielinten kokouksissa niiden julkisten asioiden osalta. Nuorisovaltuuston edustajat:

  • kunnanvaltuusto: Minttu Nenonen (Jarkko Keinänen varalla)
  • hyvinvointijaos: Aurora Haaranen
  • sivistyslautakunta: Viivi Rissanen (Mikko Hakkarainen varalla)
  • tekninen lautakunta: Mariarita Luodes (Mikael Salo varalla)
  • viranomaislautakunta: Mikael Salo (Aaro Asikainen varalla)

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Siilinjärven kunnassa. Neuvosto tukee edellä mainittujen osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksiä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Neuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien kunnan toimielinten kokouksissa niiden julkisten asioiden osalta:

  • kunnanvaltuusto: Reino Kuopusjärvi
  • sivistyslautakunta: Maija-Leena Pitkänen
  • sosiaali- ja terveyslautakunta: Arja Jolkin
  • tekninen lautakunta: Eeva-Kaarina Nurmiranta

Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteystiedot löydät täältä.

Järjestö- ja toimijafoorumi

Järjestö- ja toimijafoorumi kokoaa laajasti yhteen Siilinjärven alueen järjestöjä ja eri toimijoita. Siilinjärvellä toimiviin järjestöihin voit tutustua tästä ja järjestöjen toiminnasta löytyy lisätietoa myös pohjoissavolaiset.fi -sivustolta.

Järjestöt ja yhdistykset järjestävät kevään 2023 ajan avoimia tilaisuuksia kuntalaisille. Tilaisuudet pidetään kirjaston alakerrassa ”Tapaamo” -tilassa. Avoimista ns. olohuonetoiminnan tilaisuuksista löydät lisätietoa tapahtumat-sivulta.