Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Biokimppa


Jätelain uudistus 2021

Uusi jätelaki ja sitä täydentävät asetukset uudistuivat ja tulivat voimaan vuonna 2021 (Jätelaki 646/2011, Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021). Lain muutoksen taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat velvoittaneet vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöt biojätteen lajitteluun jo useiden vuosien ajan. Jätelain muutoksen myötä biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa, myös pienkiinteistöille (omakoti- ja paritalot). Velvoite tulee voimaan 30.9.2024 ja koskee Jätekukon toimialueella vakituisia asuinkiinteistöjä Siilinjärvellä: Siilinjärven keskustaajama ja Toivala-Vuorela taajama.

Biojätteen keräyksen järjestämiselle pienkiinteistöjen osalta on olemassa useita vaihtoehtoja; naapuruston yhteinen korttelikeräys, naapureiden yhteiskeräys (biokimppa), kiinteistökohtainen biojätteen erilliskeräys tai kotikompostointi. Esim. Haapamäen uudella asunalueella ei järjestetä Jätekukon toimesta yhteistä korttelikeräystä, mutta alueelle laaditussa asemakaavassa tonttikatujen kääntöpaikoille sekä lähivirkistysalueille katujen varsille on osoitettu ohjeellisia paikkoja yhteisille biojäteastioille eli biokimpalle. 

Biojätteen yhteiskeräys eli biokimppa

Biokimpalla tarkoitetaan naapurien yhteistä biojätteenkeräyksen järjestämistä. Biokimppaan kuuluvilla on käytössään yhteinen biojäteastia ja tyhjennyskulut jaetaan kimppaan kuuluvien osakkaiden kesken. Biokimpasta kannattaa tehdä keräysryhmän keskinäinen sopimus. Biokimpan osakkaat sopivat keskenään kimpan perustamisesta sekä kimpan yhteyshenkilöstä, minkä jälkeen kimpan yhteyshenkilö ilmoittaa kimpasta Jätekukolle. Ennen Jätekukolle ilmoittamista tulee saada maanhaltijan suostumus (maankäyttölupa) kimppakeräyspaikan toteuttamiseen. Jos paikka on kunnan omistamalla maalla, haetaan lupa sähköisen asioinnin kautta kohdasta ”Yleinen alue”.

Ohjeet ja ehdot maankäyttöluvan hakemiseen.

Maankäyttöluvan saatuaan, biokimpan perustamisesta (ohje biokimpan perustamiseen) ilmoitetaan kirjallisesti Jätekukolle lomakkeella (Perusta yhteinen biokimppa – Jätekukko (jatekukko.fi)) mm. laskutuksen toteuttamiseksi. Samalla ilmoitetaan tiedot keräyspaikasta, astiakoosta ja kimpan yhteyshenkilöstä. Yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan kimpassa tapahtuvista muutoksista sekä tiedottamaan muita kimpan osapuolia.