Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.

Opiskeluhuollon avulla pyritään edistämään kouluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien syntymistä ja turvaamaan varhainen tuki sitä tarvitseville. Tavoitteena on oppimisen, terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen.

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville opettajille sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaaville työntekijöille kuten kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille.

Opiskeluhuoltotyötä tehdään kolmella tasolla:

  1. Siilinjärvellä toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka huolehtii opiskeluhuoltotyön ja -palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Tiina Tuuvio.
  2. Jokaisella koululla tai oppilaitoksella on oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtäviin kuuluu kouluyhteisön hyvinvoinnista vastaava yhteisöllinen opiskeluhuolto.
  3. Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto käsittää oppilaalle tai opiskelijalle annettavat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevan monialaisen opiskeluhuollon. Oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan tai opiskelijan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan/opiskelijan asioita.

Opiskeluhuoltotyö kuvataan Siilinjärven esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmissa sekä lukion opiskelijahuoltosuunnitelmassa.

Oppilashuollon palveluiden eli kouluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestäminen siirtyi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Siilinjärven kunnan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Perusopetuksen päihdeohjelma

Perusopetuksen oppilashuoltovideo

Yhteystiedot

Koulukuraattorit

Kauppinen Annaleena

044 740 1359

Suininlahden koulu
Toivalan koulu

Niskanen Anna-Maria

044 740 1358

Ahmon koulu
Kuuslahden koulu

Heikkinen Pauliina

044 740 1327

Kehvon koulu
Siilinlahden koulu

Turunen Lotta

044 740 1362

Kasurilan koulu
Pöljän koulu
Vuorelan koulu

Kokkonen Heidi

044 740 1404

Hamulan koulu

sähköposti etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi, paitsi heidi.kokkonen2@pshyvinvointialue.fi ja pauliina.heikkinen1@pshyvinvointialue.fi