Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hiekan- ja öljynerottimet

Viemäriin asennettava hiekanerotin estää hiekan ja öljynerotin öljyjen sekä polttonesteiden pääsyn viemäriverkostoon tai kiinteistön omaan jätevesien käsittelyjärjestelmään. Erottimet valitaan ja mitoitetaan rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräyksiin (2007) perustuen.

Hiekanerottimen sakka on poistettava, kun sakkatila on täyttynyt yli puolen välin. Öljynerotin on tyhjennettävä hyvissä ajoin ennen öljytilan ja/tai sakkapesän täyttymistä. Jätehuoltomääräysten mukaan öljyn- ja hiekanerottimet tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Tyhjennyksen jälkeen erottimet täytetään vedellä ennen käyttöönottoa.  Hälyttimen anturi puhdistetaan erottimen tyhjennyksen yhteydessä.

Erottimien kuntoa ja täyttymistä sekä hälyttimien toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti. Erottimien tarkkailusta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee tyhjennyspäivämäärä, jätemäärä, kuljettaja ja määräpaikka. Erottimien jätteet ovat vaarallisia jätteitä, joiden ammattimaiseen keräämiseen ja kuljettamiseen tarvitaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä tai ympäristölupa. Erotinjätteitä kuljetettaessa tulee mukna olla siirtoasiakirja.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelupäällikkö
Matti Nousiainen
044 740 1422
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Hakemukset jätehuoltorekisteriin

Pohjois-Savon ELY-keskus
ympäristöylitarkastaja
Lea Koponen
0295 026 812
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi