Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Koski-tietovaranto

Opintopolku/KOSKI-tietovarantoon tallennetaan esiopetuksessa olevien lasten tietoja

Maksuttomassa esiopetuksessa olevien lasten osalta tallennetaan tietoja KOSKI-tietovarantoon 7.10.2019 lähtien. KOSKI-tietovaranto perustuu Lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tallennettavat tiedot

  • Henkilötunnus, etunimet, kutsumanimi, sukunimi
  • Oppilaitoksen nimi ja OID-koodi
  • Opiskeluoikeuden alku- ja loppupvm.
  • Opiskeluoikeuden tila, pidennetyn oppivelvollisuuden alkupvm.
  • Koulutusmoduulin perusteen diaarinumero ja tunniste
  • Toimipisteen nimi ja OID-koodi
  • Tutkinnon suorituskieli ja suoritustyyppi
  • Tutkinnon vahvistuksen pvm., paikkakunta ja myöntäjäorganisaatio
  • Tutkinnon myöntäjän nimi, titteli ja organisaatio

Lisätietoa

Rekisteröityjen informointi

Opintopolku/KOSKI tietovaranto Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto
Opintopolku/KOSKI tietovarannon tietosuojaseloste: 
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/koski-palvelun-tietosuojaseloste
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170884