Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Jätehuollon valvonta

Viranomaislautakunta ja ympäristönsuojelun viranhaltijat valvovat jätelain  ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista. Jätehuollon valvontaan kuuluu muun muassa jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittymisen valvonta. Jätteiden asianmukaista käsittelyä valvotaan  esimerkiksi yrityksissä, joissa syntyy vaarallisia jätteitä. Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat vakituisen asuinkiinteistön ja vapaa-ajan kiinteistön liittymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.  Jätehuoltomääräyksissä säännellään mille jätelajikkeille asuinkiinteistöllä on oltava erilliskeräys.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo myös roskaantumista. Valvontaa tehdään muun valvonnan yhteydessä, valvontakampanjoilla sekä kuntalaisten yhteydenottojen perusteella.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelupäällikkö
Matti Nousiainen
044 740 1422

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi