Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maankäytön strategiset suunnitelmat

Siilinjärven kunta Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2022  Päivitetty ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2022.

Maankäyttöpolitiikalla tarkoitetaan maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun muodostamaa kokonaisuutta. Maankäyttöpolitiikkaa ohjaa kunnan velvollisuus turvata määrällisesti riittävä ja laadullisesti vetovoimainen tonttitarjonta asumisen, yritystoiminnan ja palvelujen tarpeisiin. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan ja luovutukseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maaomaisuuden hallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maankäytön suunnittelun kaksi keskeisintä työkalua ovat yleiskaava ja asemakaava.

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma 2030+ laadittiin MAL-sopimuskuntien alueelle (Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Suonenjoki, Leppävirta, Tuusniemi). Se hyväksyttiin seudun kunnissa kevään 2023 aikana. Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman 15.5.2023. KSS:n aineistot löytyvät Maptionaresta.

Maakuntakaavat:

Kuopion seudun maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 3.7.2008.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030.