Takaisin etusivulle

Maankäytön strategiset suunnitelmat

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma , joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 30.8.2010.

Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli –  LOIKKA 2030

Maakuntakaavat:

Kuopion seudun maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 3.7.2008.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030.

Woodhope  Siilinjärvi esiselvitys

Woodhope Siilinjärvi sijaitsee Toivalan kylässä noin 3 kilometriä Vuorelan taajamasta ja noin 12 kilometriä Siilinjärven kirkonkylästä. Matkaa Kuopion lentoasemalta kohdealueelle on tietä pitkin vain noin 3 kilometriä ja linnuntietä noin 2 kilometriä. Suunnitelmalla on mahdollisuus kehittää merkittävästi Kuopion lentoaseman imagoa ja tehdä Järvi-Suomesta kansainvälisesti tunnettu matkailun- ja elinkeinoelämän alue. Luonto tarjoaa monipuolista toimintaa, joten matkailun mahdollisuudet ovat jopa paremmat kuin Lapissa. Se vain odottaa brändäämistä. Visio tukee Kuopion lentoaseman vahvistamista strategisesti Suomeen suuntautuvassa matkustajaliikenteessä. Lentoaseman lähiseutu voi olla Itä-Suomen portti eli koko Itä-Suomen Kainuun sekä Venäjän Karjalan matkailun näyteikkuna ja alkupiste.

Suunnitelman tavoite on avata tie maailmanluokan savolaisen puukylän toteuttamiselle. Tähän on päästy tunnistamalla hankealueen visio, strategiset tavoitteet visioon pääsemiseksi sekä laatimalla näiden pohjalta toteuttavat suunnitelmat. Tavoitteet perustuvat juuri tämän alueen ja sitä ympäröivän Järviseudun vahvuuksiin: hyviin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin, kestävään yrittämiseen sekä ainutlaatuiseen asuinympäristöön. Kaiken taustalla on koko ajan ollut ajatus toteutettavuudesta. Tämä ei kuitenkaan poissulje kunnianhimoisia suunnitelmia ja korkeita tavoitteita.

Woodhope Siilinjärvi edustaa toivoa puurakentamisen teknologian jatkuvasta kehityksestä. Kehittyvä teknologia tukee liiketoimintamahdollisuuksia puurakentamisen tutkimus- ja tuotekehityksessä alueella. Muun muassa nouseva hirsirakentamisen suosio antaa suunnitelmalle mahdollisuuden edustaa ainutlaatuista puurakentamista.

Suunnittelua ohjaa ihmisen elämänkaari ja yksilön elämän tarinan huomioiminen elämänkaarisuuden sisällä, mikä tuo monikerroksellisuutta sekä syvyyttä alueen suunnitteluun. Visio rohkaisee konkreettisiin ratkaisuihin, joissa oppiminen ja työnteko tapahtuu yhteisissä tilaratkaisuissa. Alueelle laaditussa maankäyttösuunnitelmassa on varaukset 65 042 k-m2 asumista, 73 075 k-m2 yritystoimintaa ja 8 820 k-m2 liikuntaan ja urheiluun liittyviä tiloja. Jos Pohjois-Savon keskimääräinen asumispinta-ala on noin 41,5 m2/henkilö (Tilastokeskus, 31.12.2017), niin alueelle mahtuisi noin 1560 asukasta. Todellisuudessa asumisväljyys on kuitenkin tällä alueella hieman suurempi, koska alueella on runsaasti pientaloja. Yritysten tai työpaikkojen tulevaa määrää on vaikeampi arvioida, koska alueelle on mahdollista sijoittua hyvin pieniä palveluyrityksiä ja Joensuuntien varteen isompiakin yksiköitä. Palvelut sijaitsevat pääosin Toivalan kylällä ja edempänä Vuorelassa, mutta mikäli asukasmäärätavoite saavutetaan, se mahdollistaa muun muassa kaupan toimintojen muodostumisen alueelle.

Suunnitelman Woodhope Opisto tulee tarjoamaan alueen seuroille, puolustusvoimille, kunnille ja oppilaitoksille erinomaisen yhteistyön ja toiminnan alustan. Tärkeä osa urheiluopistoa on alueelle suunniteltu liikunta- ja hyvinvointikeskus Woodhope Keidas. Se mahdollistaa niin kansainvälisen tason lentopallo-ottelut, kun Järvi-Suomen matkailutoimijoiden yhteisen pisteen. Se tarjoaa palveluita paikallisille asukkaille samalla kun se avaa mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Woodhope Keitaaseen on helppo tulla lentoasemalta ja se kytkeytyy luontevasti koko Woodhope kokonaisuuteen. Asumisen, yritysalueen, urheiluopiston ja liikunta- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi alueella on muutamia erikoisempia kohteita, joiden toteutuminen edellyttää esimerkiksi asuntomessuja tai muuta erityistä rahoitusta.

Woodhope Siilinjärvi-esittelyaineisto
Woodhope Siilinjärvi asemapiirustus 1:2000

Havainnekuvia (kopiointioikeudet Lunden architecture Company): Suurenna kuvat viemällä kursori kuvan päälle ja napauttamalla.

Sisänäkymä Woodhope keitaasta
Näkymäkuva Woodhope opistosta
Näkymäkuva Woodhope rannasta
Näkymäkuva Woodhope raitilta
Viistokuva Woodhope alueesta