Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kunnan hulevesimääräykset

Kunta voi antaa määräyksiä (MRL 103 j §) hulevesien määrää, laatua, maahan imeyt­tä­mis­tä, viivyttämistä ja tarkkailua sekä hulevesien käsittelyä varten. Se voi myös määräyksiä kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämistä kunnan hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mään tai muita näihin rinnastettavia, hulevesien hallintaan liittyviä seikkoja var­ten.

Siilinjärven kunnan hulevesimääräykset.

Määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai ase­ma­kaa­vas­sa on asiasta toisin määrätty.