Takaisin etusivulle

Asumisterveys

Asunnot

Asunnon sisätilojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnosta ja asukkaan tulee käyttää asuntoa niin, ettei asukkaalle aiheudu terveyshaittaa.

Epäiltäessä sisäilmaongelmaa, tulee rakennuksen omistajan selvittää ongelman syyt ja korjata terveyshaittaa aiheuttavat tekijät. Taloyhtiössä asukkaan tulee ottaa ensimmäiseksi yhteyttä isännöitsijään ja vuokra-asunnoissa asunnon omistajaan tai isännöitsijään. Taloyhtiön tai asunnon omistajan tulee selvittää asiaa. Mikäli taloyhtiö tai asunnon omistaja ei ryhdy toimenpiteisiin voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja antaa ohjeita ja voi tehdä tarvittaessa asunnontarkastuksen mahdollisten terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi

Julkiset tilat

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien sekä liikuntatilojen ja kauneushoitoloiden terveydellisiä olosuhteita. Valvontaa tehdään vuosittain hyväksyttävän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti sekä mahdollisten asiakasvalitusten perusteella. Valvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa tilojen riittävyyteen, rakenteiden kuntoon, kuten esimerkiksi mahdollisiin home- ja kosteusvaurioihin sekä sisäilman hyvään laatuun ja ilmanvaihtoon.

Julkisten tilojen ja edellä mainittujen työtilojen käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus terveystarkastajalle. Ilmoituslomakkeet löytyvät täältä.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmatilanteita selvitetään yhdessä kuntien sisäilmatyöryhmien kanssa. Asiantuntija-apua hankitaan tarvittaessa kosteusvaurioiden selvittelyyn erikoistuneilta konsulteilta sekä asiantuntijalaitoksilta.

Jos epäilet koulussa tai päiväkodissa sisäilmaongelmaa, ota yhteys ensisijaisesti päiväkodin johtajaan tai koulun rehtoriin. Terveyshaittatilanteissa voit ottaa yhteyttä myös terveystarkastajaan.

Yhteystiedot

vs. terveystarkastaja
Terttu Rönkä (Lapinlahti ja Siilinjärvi)
044 740 1427

terveystarkastaja
Antti Hartikainen (Kaavi, Tuusniemi ja Rautavaara)
044 740 1434

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Lisätietoa

Asumisterveysasetus 545/2015
Asumisterveys-Valvira
Ilmoituksenvarainen toiminta-Valvira