Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Luonnonsuojelualueet ja -muistomerkit

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön sekä virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Luonnonsuojelualueita perustetaan kansallisten luonnonsuojeluohjelmien perusteella. Yksityiset maanomistajat voivat hakea ELY-keskukselta luonnonsuojelualueen ja luonnonmuistomerkin rauhoittamista.

Siilinjärvellä on rauhoitettu Kevätön-järvellä 4 erillistä linnuston pesimä- ja muutonaikaista arvokasta aluetta (yhteensä noin 207 ha). Rauhoitus on tehty valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan perustuen. Lehtojen suojeluohjelmaan perustuen on rauhoitettu Kuivasteenmäessä 4 hehtaarin alue.

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluu Tarinaharju-Patakukkula -alue, jonne ollaan perustamassa Huosiainen-lammen luonnonsuojelualue (noin 4,7 ha) ja mahdollisesti Tarinaharjun luonnonsuojelualue (noin 22,4 ha).

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa (METSO) yksityiset maanomistajat ovat hakeneet rauhoitusta myös Siilinjärvellä. Rauhoituksen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Vanhimpia, 1970-luvulla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita ovat Jussilan lettosuo (noin 2,6 ha) Siilinjärvi-Maaninka -harjujaksolla ja Honka-Jälän suo (noin 5 ha) Honka-Jälä -järven pohjoispuolella.

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu luonnonmuodostuma voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkiksi. Siilinjärvellä on rauhoitettu luonnonmuistomerkkeinä yksittäisiä puita.

Luonnonsuojelualueita voi hakea Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelusta.