Takaisin etusivulle

Ajankohtaista kaavoituksessa

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava valmistelussa
Vireillä olevan kyläyleiskaavan suunnittelualue sijoittuu kunnan länsiosaan Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän alueille. Kyläyleiskaavaa varten on kerätty lähtötietoja alueen asukkailta ja toimijoilta verkkokyselyllä sekä kahdessa iltatilaisuudessa syyskuun aikana. Kaavaluonnos analyyseineen on työn alla. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavahankkeen ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville vuodenvaihteeseen mennessä. Kyläyleiskaavan kaikki materiaalit löytyvät tästä linkistä.

Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus kaavaluonnos
Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaisille lausuntopalaveri ja asukkaille esittely- ja keskustelutilaisuus syyskuussa. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 6.9. – 7.9.2019. Kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville loppuvuonna 2019.

Tämän ja muiden meneillään olevien kaavahankkeiden aineistoja on nähtävillä ja vireillä olevat kaavat -sivuilla.

Muista ajankohtaisista kaavoitushankkeista kerrotaan kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus 2019