Takaisin etusivulle

Luvat

Viranomaislautakunta on Siilinjärven kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilöstö. ( maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § )

Suunnittelutehtävän vaativuus ja suunnittelijan pätevyysvaatimus määräytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 taulukoiden 4.2 mukaisesti.

Rakennustarkastajalle toimivaltasäännöllä siirrettyjä lupapäätöksiä käsitellään joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas torstai. Talousrakennusten ja toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta on määrätty rakennusjärjestyksessä.