Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Luvat

Viranomaislautakunta on Siilinjärven kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevä henkilöstö. ( maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § )

Rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain MRL 119 §, 120 § ja 120 a-e §:ssä. Rakentamisen suunnittelussa on aina oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laajuudesta vastaava pääsuunnittelija (MRL 120 a §).

Rakennustarkastajalle toimivaltasäännöllä siirrettyjä lupapäätöksiä tehdään joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai. Talousrakennusten ja toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta on määrätty rakennusjärjestyksessä.