Takaisin etusivulle

Ilmanlaatu

Siilinjärven ilmanlaatuun vaikuttavat pääasiassa liikenteen ja Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan päästöt. Ilmanlaatuun vaikuttavat myös lämpökeskusten päästöt ja puun poltto kiinteistökohtaisessa lämmityksessä. Haitallisista päästöistä keskeisempiä ovat hiukkaset (hengitettävät hiukkaset PM10 ja pienhiukkaset PM2,5). Rikki-  ja typpidioksidipäästöjä aiheutuu esimerkiksi Yaralta ja Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalta Powerflute Oy:n tuotantolaitoksilta. Typen oksidipäästöjä aiheuttaa myös liikenne.

Ilmanlaatu Siilinjärvellä on varsin hyvä. Talvella tiestön liukkaudentorjunnassa käytetty hiekka pölyää keväisin.

Siilinjärven ilmanlaatua seurataan yhteistyössä Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden  ja alueen merkittävimpien ilmapäästöjä aiheuttavien toiminnanharjoittajien kanssa. Tällä hetkellä ilmanlaatua mitataan kirkonkylässä, Sorakujalla. Mittaustuloksia voi seurata Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatusivulta.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelupäällikkö
Arja Saarelainen
044 740 1421