Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ilmanlaatu

Siilinjärven ilmanlaatuun vaikuttavat pääasiassa liikenteen ja Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan päästöt. Ilmanlaatuun vaikuttavat myös lämpökeskusten päästöt ja puun poltto kiinteistökohtaisessa lämmityksessä. Haitallisista päästöistä keskeisempiä ovat hiukkaset (hengitettävät hiukkaset PM10 ja pienhiukkaset PM2,5). Rikki-  ja typpidioksidipäästöjä aiheutuu esimerkiksi Yaralta ja Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalta Powerflute Oy:n tuotantolaitoksilta. Typen oksidipäästöjä aiheuttaa myös liikenne.

Vuonna 2018 tehtyjen ilmanlaatumittausten tulosten mukaan Siilinjärven kirkonkylässä ilmanlaatu oli pääosan vuotta hyvä. Eniten ilmanlaatua heikensi kevään katupölyjakso. Talvikuukausien pakkasjaksot näkyivät tuloksissa lyhytaikaisina ajanjaksoina, jolloin useiden epäpuhtauksien pitoisuudet olivat koholla. Ilmanlaatuun vaikuttaa valtaosin tieliikenteen päästöt.

Marraskuussa 2019 aloitettiin ilmanlaatumittaukset Vuorelassa Päiväkoti Pikkusiilun pihassa. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti katsottavissa Ilmatieteen laitoksen sivulta.

Kuuslahdessa Yara Suomi Oy:n kaivoksen rikastushiekka-alueen ja tuotantolaitosten lähistöllä hengitettävien hiukkasten pitoisuustaso vastasi keskimäärin tilannetta Kuopion kaupunkialueella. Rikkidioksidipitoisuudet alueella olivat alhaisia.