Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneisto on rakennus, huoneisto tai sen osa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Elintarvikehuoneiston tulee täyttää rakenteiltaan, varustukseltaan ja toiminnaltaan lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleville elintarvikehuoneistoille (liha-alan laitokset, kala-alan laitokset, maitoalan laitokset, muna-alan laitokset ja varastolaitokset) on haettava ennakkoon hyväksyntä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta.  Muista elintarvikehuoneistoista tehdään kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Toimijan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta, toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

Ilmoitus

Valtaosasta elintarvikehuoneistoista (keittiöt, ravintolat, grillit, elintarvikemyymälät, kioskit, leipomot pl. kalakukkoleipomot, kasviksia käsittelevät valmistuspaikat ja kasvispakkaamot) tehdään kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muutosta ja toimijan vaihtumista. Myös toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on ilmoitettava viivytyksettä sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ns. agentuuritoimintaa kuten elintarvikkeiden maahantuontia, välitystä, valmistuttamista tai vastaavaa toimintaa, vaikka toimijalla ei ole omaa fyysistä elintarvikehuoneistoa.

Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa ilmoituspalvelussa ilppa.fi. Ilppa-sovellukseen voi kirjautua suoraan suomi.fi-tunnistautumisella yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen nimenkirjoittaja eli yrityksen virallinen edustaja. Muille ilpan käyttäjille tarvitaan yrityksen virallisen edustajan Suomi-fi.-palvelussa antama valtuutus, jonka voi tehdä Suomi.fi -sivustolla. Ruokaviraston sivuilta löytyy tarkempia ohjeita Ilppa-palvelun käytöstä. Ilpassa näet käsittelyn jälkeen ilmoittamasi toimipaikan tiedot ja siihen tehdyt muutokset.

Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse lähettämällä täytetyn ilmoituksen  osoitteeseen ymparistoterveys@siilinjarvi.fi tai postittamalla täytetyn paperilomakkeen osoitteeseen: Siilinjärven kunta, ympäristöterveyspalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Liitäthän ilmoitukseen elintarvikehuoneisto pohjapiirustuksen täydennettynä kalusteilla ja laitteilla.

Valvontaviranomainen käsittelee elintarvikehuoneistoilmoituksen. Käsittely sisältää elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin. Käsittelyn päätteeksi toimijalle lähetetään ilmoitus toiminnan rekisteröinnistä. Valvontaviranomainen perii ilmoituksen käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun. Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot kuuluvat suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tehdyistä tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukaiset valvontamaksut.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (liikkuva ajoneuvo tai muu siirrettävä myyntitila esim. teltta ja myyntilaite) ja virtuaalielintarvikehuoneistosta ilmoitus  tehdään elintarvikealan toimijan kotikunta valvontaviranomaiselle.

Ilmoitus velvollisuudesta on vapautettu elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäriskiset toiminnat silloin kun

1. toimijana on yksityinen henkilö (esim. yksityisten henkilöiden kotonaan valmistamien elintarvikkeiden myynti) tai
2. toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista (esim. koulujen myyjäiset, harrastekerhojen elintarvikkeiden myynti) tai
3. toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. kampaamoiden kahvitarjoilu, karamellien myynti lahjatavarakaupassa)

Hakemus

Liha-alan laitosten, kala-alan laitosten, maitoalan laitosten, muna-alan laitosten ja varastolaitosten elintarvikehuoneistohakemus ja omavalvontasuunnitelma toimitetaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Hakemuslomakkeita saat ympäristöterveyspalvelusta.

Valvontaviranomainen tekee päätöksen 60 vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Laitoksen toimintaa ei saa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Laitoksen hyväksymispäätöksestä ja toiminnan olennaisesta muuttamista koskevasta päätöksestä peritään taksan mukainen maksu.

Elintarvikehuoneiston hyväksymisen edellytyksenä on, että huoneisto rakenteiltaan, varustukseltaan ja toiminnaltaan täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Hyväksymispäätöksessä voidaan asettaa tarpeellisia ehtoja terveysvaaran ehkäisemiseksi. Hyväksymispäätös ja omavalvontasuunnitelma on säilytettävä elintarvikehuoneistossa.

Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet.

Kontaktimateriaaleja markkinoille saattavien (valmistajat, tukkukauppa, maahantuojat ja maastaviejät) tulee ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Viranomainen merkitsee nämä tiedot valvontakohderekisteriin.

Yhteystiedot

ympäristöterveystarkastaja
Antti Hartikainen
044 740 1434

ympäristöterveystarkastaja
Ritva Savolainen
044 740 1424

Eläimistä saatavia elintarvikkeita tuottavat laitokset:
Ympäristöterveysjohtaja
Kaisa Hartikainen
044 740 1435

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi