Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneisto on rakennus, huoneisto tai sen osa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Elintarvikehuoneiston tulee täyttää rakenteiltaan, varustukseltaan ja toiminnaltaan lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleville elintarvikehuoneistoille (liha-alan laitokset, kala-alan laitokset, maitoalan laitokset, muna-alan laitokset ja varastolaitokset) on haettava ennakkoon hyväksyntä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta.  Muista elintarvikehuoneistoista tehdään kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitus

Valtaosasta elintarvikehuoneistoista (keittiöt, ravintolat, grillit, elintarvikemyymälät, kioskit, leipomot pl. kalakukkoleipomot, kasviksia käsittelevät valmistuspaikat ja kasvispakkaamot) tehdään kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta. Ilmoituksen voi lähettää myös sähköisesti.

Valvontaviranomainen käsittelee elintarvikehuoneistoilmoituksen. Käsittely sisältää elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin. Käsittelyn päätteeksi toimijalle lähetetään todistus. Valvontaviranomainen perii ilmoituksen käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun. Todistuksen saavien toimijoiden elintarvikehuoneistot kuuluvat suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen tehdyistä tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukaiset valvontamaksut.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (liikkuva ajoneuvo tai muu siirrettävä myyntitila esim. teltta ja myyntilaite) ilmoitus tehdään sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan tai siihen kuntaan, jossa laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat.

Ilmoitus velvollisuudesta on vapautettu elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäriskiset toiminnat silloin kun

1. toimijana on yksityinen henkilö (esim. yksityisten henkilöiden kotonaan valmistamien elintarvikkeiden myynti) tai
2. toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista (esim. koulujen myyjäiset, harrastekerhojen elintarvikkeiden myynti) tai
3. toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. kampaamoiden kahvitarjoilu, karamellien myynti lahjatavarakaupassa)

Hakemus

Liha-alan laitosten, kala-alan laitosten, maitoalan laitosten, muna-alan laitosten ja varastolaitosten elintarvikehuoneistohakemus ja omavalvontasuunnitelma toimitetaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Hakemuslomakkeita saat ympäristöterveyspalvelusta.

Valvontaviranomainen tekee päätöksen 60 vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Laitoksen toimintaa ei saa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Laitoksen hyväksymispäätöksestä ja toiminnan olennaisesta muuttamista koskevasta päätöksestä peritään taksan mukainen maksu.

Elintarvikehuoneiston hyväksymisen edellytyksenä on, että huoneisto rakenteiltaan, varustukseltaan ja toiminnaltaan täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Hyväksymispäätöksessä voidaan asettaa tarpeellisia ehtoja terveysvaaran ehkäisemiseksi. Hyväksymispäätös ja omavalvontasuunnitelma on säilytettävä elintarvikehuoneistossa.

Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet.

Kontaktimateriaaleja markkinoille saattavien (valmistajat, tukkukauppa, maahantuojat ja maastaviejät) tulee ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Viranomainen merkitsee nämä tiedot valvontakohderekisteriin.

Yhteystiedot

terveystarkastaja
Ritva Savolainen
044 740 1424

terveystarkastaja
Sirpa Hakkarainen
044 740 1458

Eläimistä saatavia elintarvikkeita tuottavat laitokset:
Vastaava eläinlääkäri
Kaisa Hartikainen
044 740 1423

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi