Takaisin etusivulle

Opiskelijahuolto

Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.

Opiskeluhuollon avulla pyritään edistämään kouluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien syntymistä ja turvaamaan varhainen tuki sitä tarvitseville. Tavoitteena on oppimisen, terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen.

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville opettajille sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaaville työntekijöille kuten kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille.

 Opiskeluhuoltotyötä tehdään kolmella tasolla:
 1. Siilinjärvellä toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka huolehtii opiskeluhuoltotyön ja -palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Tiina Simpanen.
 2. Jokaisella koululla tai oppilaitoksella on oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtäviin kuuluu kouluyhteisön hyvinvoinnista vastaava yhteisöllinen opiskeluhuolto.
 3. Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto käsittää oppilaalle tai opiskelijalle annettavat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevan monialaisen opiskeluhuollon. Oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan tai opiskelijan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan/opiskelijan asioita.

Opiskeluhuoltotyö kuvataan Siilinjärven esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmissa sekä lukion opiskelijahuoltosuunnitelmassa.

Siilinjärven kunta huolehtii myös Ingmanedu kulttuurialan ammattiopiston ja Savon ammattiopiston Siilinjärven yksiköiden opiskeluhuollosta. Näiden oppilaitosten opiskelijahuoltosuunnitelmat löytyvät oppilaitosten nettisivuilta.

Lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Yhteystiedot

kuraattori
Jarkko Juvonen
044 740 2109
jarkko.juvonen@siilinjarvi.fi

Psykologipalvelut

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut

Laskutusosoitteet

Kuraattoripalvelut:
Siilinjärven kunta
Kuraattorilaskut
PL 3018
70090 Monetra

Psykologipalvelut:
Siilinjärven kunta
Hyvinvointineuvola
Erityispalvelut
PL 3021
70090 Monetra