Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Melu

Siilinjärvellä valta- ja kantatiet, rautatiet sekä siviili- ja sotilasilmailua palveleva Kuopion lentokenttä ovat merkittävimmät melun aiheuttajat. Tie- ja raideliikenteen sekä lentomelun leviämistä ja melualueita on selvitetty erillisinä hankkeina sekä maankäytön suunnittelussa ja tiehankkeissa.

Kunnan tehtävänä on valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa kunnan alueella. Uusia asuntoalueita suunniteltaessa rakennusten ja piha-alueiden sijoittelulla ja meluesteitä rakentamalla varmistetaan hyväksyttävät sisämelutasot ja piha-alueille suojaisia oleskelutiloja. Tiehankkeissa melun leviämistä ehkäistään meluesteillä. Meluhaitan ehkäiseminen on yksi keskeinen ympäristölupaharkinnan osa-alueista.