Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukaan eräistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat

Tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta tai toimepiteestä, esimerkiksi rakennuksen purkutyöstä tai louhinnasta, joka ei edellytä ympäristölupa, sekä ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilukiplailusta, on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.