Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristönsuojelumääräykset voivat olla vain ympäristönsuojelulakia täydentäviä määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää  ympäristönsuojelumääräyksestä poikkeuksen.

Siilinjärven kunnanhallitus on 10.4.2017 päättänyt, että Siilinjärvellä käynnistetään kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu. Määräykset tulee yhteen sovittaa kunnan jätehuoltomääräysten ja rakennusjärjestyksen kanssa.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on Kuntaliiton internet-sivulla.