Takaisin etusivulle

Tontit

Yleistä

Kunta jakaa omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalotontteja pääsääntöisesti asemakaava-alueilta, joille on rakennettu kadut ja kunnallistekniikka. Maaseutualueella tontteja on tarjolla vaihtelevasti.

Uusia omakotitalotontteja jaetaan 1-2 kertaa vuodessa erikseen ilmoitettavana hakuaikana, yleensä vuoden alkupuolella ja/tai syksyllä. Hakuajan jälkeen vapaaksi jääneitä tontteja sekä tontteja, joiden varaus on rauennut, voi hakea jatkuvasti.
Osa tonteista voidaan luovuttaa myös tarjousmenettelyllä.
Katso tonttitarjonta sivulta Omakotitalotontit.

Rivitalo- ja kerrostalotonttien tarjonnasta voi tiedustella maankäyttöinsinööriltä tai maanhankintainsinööriltä.
Uudet rivitalo- ja kerrostalojen tontit luovutetaan yleensä tarjouskilpailun perusteella. Muita vapaita tontteja voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.
Luovutuspäätökset näistä tonteista tekee kunnanjohtaja.

Yritystoimintaan tarkoitetuista tonteista voi tiedustella yritysasiamieheltä. Luovutuspäätökset yritystonteista tekee kunnanjohtaja.

Yhteystiedot

tonttisihteeri
Sari Kattainen
044 740 1407

maankäyttöinsinööri
Katja Hartikainen
044 740 1409

maanhankintainsinööri
Heikki Pietikäinen
044 740 1440

yritysasiamies
Heikki Simonen
044 740 1130

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi