Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Hankkeet

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa yrittäjille suunnatuista käynnissä olevista tai käynnistyvistä hankkeista.

Kaikkiin Savonian käynnissä oleviin hankkeisiin voi tutustua tästä linkistä.

Pohjois-Savon Energiaklusteri -hanke:

Hankkeen ja klusteritoiminnan kautta lisätään yhteistyötä ja osaamista, joka tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Klusteri mahdollistaa tuloksekkaamman elinkeinoelämän tarpeista lähtevän TKI-toiminnan sekä koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten keskinäisen sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistyön. Vahvistamalla energiaklusterin toimintaa, tuetaan myös vetovoimaisen osaamiskeskittymän vahvistumista ja kansainvälistä verkottumista. Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Savonia ammattikorkeakoulu Oy sekä Savon Koulutuskuntayhtymä. Hanketta osarahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä alueen kunnat ja yritykset. Lisätietoja

Teknologiateollisuuden tuotekonseptisovelluksen kehittämishanke:

Hankkeen tavoitteena on kehittää teollisuuden parhaisiin käytänteisiin perustuva sovellus, jolla hallitaan uuden tuotteen konseptointiprosessi aina mahdollisuuksien tunnistamisesta suunnittelutavoitteiden määrittelyyn nykyaikainen asiakasarvo huomioiden. Lisätietoja

TechSavo – pk-yritysten kestävä kasvu ja uudistuminen:

Kehitysyhtiövetoisella, vahvaan kenttätyöhön nojaavalla hanketoiminnalla on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Kenttätyö on vuosien saatossa generoinut huomattavan määrän alueen yrityskehityshankkeista. Vuonna 2020-2021 yrityskohtaisten kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus oli hankealueella yli 14 milj.€. Kenttätyönä tehtävä hankeaktivointi ja –valmisteluapu tarvitsee tuekseen menetelmä- ja teknologiaosaajan kuten Savonian Konealan TKI-yksikön. Savonian osatoteutus tarjoaa teknologista eritysosaamista Kuopio, Siilinjärvi, Kaavi ja Tuusniemi alueen yritysrahoittajille ja yritysten kehityshankkeen valmistelijoille. Konealan TKI-toiminnan läheinen yhteistyö mm. insinöörikoulutuksen kanssa mahdollistaa myös opiskelijaresurssien kohdentamisen teknologia-alan yritysten kehittämisprojekteihin. Lisätietoja

AI-MaSi – Autonomisen työkoneen innovaatioympäristö:

Raskaat työkoneet ovat tärkeä vientituote Itä-Suomen maakunnille. Suomalaiset koneen valmistajat ovat globaaleja teknologiajohtajia. Se aiheuttaa koneiden valmistajille suuria paineita ottaa käyttöön digitalisaation ja sähköistymisen tuomia uusia ympäristöystävällisempiä tekniikoita. Yksi näistä uusista tekniikoista on tekoäly. Tällä hetkellä raskaat työkoneet, erityisesti perinteisillä maansiirron tai metsäteollisuuden aloilla ovat lähes yksinomaan ihmisen ohjaamia. Asiakkaan tuottavuus on suoraan riippuvainen operaattoreiden taidoista ja kokemuksesta. Koneen valmistajalla taas ei ole tähän juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. Teknologian hyötyjen käyttöön saaminen edellyttää pitkälle vietyä operaattorikoulutusta, joka vaikeuttaa tuottavan työvoiman saatavuutta. Jos saisimme koneälyn tekemään edes osan työkoneen työkierrosta, niin koneiden tuottavuus nousisi paljon.

AuToTIE – Automaatio ja Tekoäly Tiedoksi:

Tiedon tuottaminen, siirtäminen ja hyödyntämien päätöksen teossa automaation ja tekoälyn avulla on yksi teollisuus 4.0 teeman merkittävä kokonaisuus. Teknologian kehittyminen on erittäin nopeaa ja uusien menetelmien omaksuminen tiedon tuottamisessa, siirtämisessä ja hyödyntämisessä on välttämätöntä, jotta yritysten teknologiaosaaminen ja kilpailukyky pysyvät modernin kehityksen mukana. Automaatio ja Tekoäly Tiedoksi-hankkeessa (AuToTIE) tuotetaan tietoa Pohjois-savolaisille yrityksille uusien teknologioiden käyttöönottamiseen ja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeessa mukana olevien yritysten uuden teknologian osaaminen kehittyy ja Savonian insinöörikoulutuksen kautta osaaminen saavuttaa myös laajemmin maakunnan yrityskentän.

HitLeap – Hitsauksen tuottavuusloikka:

Hankkeessa tavoitteena parantaa ja kehittää alueen hitsaavien yritysten tuottavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia, sekä henkilöstön osaamista eri aihealueilla. Hankkeessa myös pyritään parantamaan alan toimijoiden yhteistyötä, ja kannustaa yrityksiä investoimaan lisäarvoa tuottaviin teknologisiin sovelluksiin.

Painopisteinä hankkeessa ovat hitsausautomaatio ja robotiikka, ohjelmointitekniikat, digitaaliset työkalut, hitsausprosessien kehitys, haastavampien materiaalien hitsaaminen, sekä materiaalien ja tuotannon ympäristövaikutukset.

Savonian tutkimuksen, kehitystoiminnan sekä opetuksen käytössä olevat ympäristöt: