Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Asiakasmaksut 1.8.24 alkaen

 

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät lapselle valitun palvelun laajuuden, perheen koon ja bruttotulojen perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi, joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tuloselvityksiä ei ole toimitettu määräajassa, maksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaan (311 €/kk).

Varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien tulee täyttää sähköinen palvelusopimus ennen varhaiskasvatuksen alkua sekä hyväksyä joko korkein asiakasmaksu tai ilmoittaa tulot tarvittavine liitteineen tai hyväksyä tulorekisterin tietojen käyttämisen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään sen kuukauden aikana jolloin lapsen varhaiskasvatus alkaa. Palvelusopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Perheen olosuhteiden muuttuessa esim. tulojen muuttuminen > +/- 10 % tai perhekoon muuttuessa tulee siitä ilmoittaa välittömästi varhaiskasvatuksen palvelusihteerille.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta takautuvasti, ellei maksu ole perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin (asiakasmaksulaki 12 §)

Hoitovuorot ja sovitut vapaapäivät on ilmoitettava hoitoviikkoa edeltävänä maanantaina klo 24.00 mennessä. Mikäli ennakkoon varatulle hoitopäivälle sattuu lapsen sairauspäivä tai muu poissaolo, lasketaan kyseinen päivä hoitopäivän veroiseksi päiväksi.

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella

Asiakasmaksun määräytyminen

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa suhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perhekoon ollessa suurempi kuin 6, lisätään tulorajaan 275 euroa jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Ylin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 311 euroa, joka peritään perheen nuorimmasta lapsesta ja alin tulojen mukaan lasta kohden perittävä maksu on 30 euroa. Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan maksu on enintään 40 % perheen nuorimman lapsen maksusta, maksimissaan 124 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Maksulaskurin avulla saat arvion asiakasmaksusta

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä paikkaa eikä sitä ole peruutettu ennen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka huoltajien loman ajaksi eikä sitä peruta, voidaan periä puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua (alle 30 €), voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Asiakasmaksun määrittämiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa yhteydenotot:

Haaparinteen päiväkoti, Kasurilan esikoulu, Kehvon päiväkoti, Päiväkoti Pikkusiili, Pöljän päiväkoti, Toivalan päiväkoti, Vuorelan päiväkoti ja yksityinen varhaiskasvatus (Norlandia, Kuopion englantilainen leikkikoulu, Kuopion kristillinen päiväkoti Timantti ja Pöllöpoppoo)

palvelusihteeri
Niina Raatikainen
044 740 1973
niina.raatikainen@siilinjarvi.fi

Leppäkaarteen päiväkoti, Kuuslahden päiväkoti, Päiväkoti Pilvilinna, perhepäivähoito ja yksityinen varhaiskasvatus (Touhula, Pilke musiikkipäiväkoti Nuotti, yksityinen perhepäivähoito Apilat, Jenni Väyrynen, Piia Savila ja Pikku Tiitiäinen Oy)

palvelusihteeri
Anne Pelkonen
044 740 1615
anne.pelkonen@siilinjarvi.fi

Lomakkeet ja tiedotteet

Asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

Asiakasmaksut 1.3.2023 – 31.7.2024

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu

Laskutettavien tuntien laskenta

Tarvittavat liitteet tuloselvitykseen

Maksun alennus-/vapautushakemus

Palvelusopimus (e-lomake)