Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Maksut

Ympäristöterveydenhuollossa peritään maksua lupien ja ilmoitusten käsittelystä sekä valvottavien kohteiden säännöllisestä valvonnasta. Maksujen perimiseen velvoittaa lainsäädäntö.

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2011 (§ 50) ympäristöterveyspalveluiden taksan perusteet. Euromääräinen Maksutaksa hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa 6.5.2024 (§ 11).

Maksutaksan mukainen valvontamaksu perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastukseen liittyvien kirjallisiin töihin käytetty aika. Lasku valvontamaksusta lähetetään erikseen.


Valvontamaksun muutoksenhakuohje
Jos toiminnanharjoittaja on tyytymätön saamaansa taksaan perustuvaan maksuun, voi hän tehdä oikaisuvaatimuksen siten kuin hallintolain (434/2003) luvussa 7 a säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnalle (postiosoite Siilinjärven kunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi, ymparistoterveys@siilinjarvi.fi).

Yhteystiedot

ympäristöterveysjohtaja
Kaisa Hartikainen
044 740 1435
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi