Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Esiopetus

Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Kuusivuotiailla, seuraavana syksynä peruskoulunsa aloittavilla lapsilla on velvollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen. Mikäli lapsi esiopetuksen lisäksi tarvitsee varhaiskasvatusta, siitä peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella määräytyvä maksu. Esiopetuksessa on Siilinjärvellä lapsia noin 250.

Esiopetuksessa lapsi kokee samanikäisen lapsiryhmän merkityksen oppimisessa. Lapsi saa kokea oppimisen iloa ja harjaantuu rohkeasti ja luovasti kohtaamaan uusia haasteita.

Leikki on esiopetuksen ydin ja sen kautta oppiminen on keskeistä. Oppimistilanteet muodostavat mielekkäitä kokonaisuuksia. Tavoite on edistää lapsen persoonallisuuden kehittymistä sekä herättää ja ylläpitää uteliaisuutta ympärillä oleviin asioihin ja antaa motivaatiota oppimiselle.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Huoltajilla on yhdessä esiopetuksesta vastaavan henkilöstön kanssa vastuu lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen. Yhteistyö kotien kanssa on esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Eloisa esiopetus -opas, PDF

Esikoululaisille ”kotitehtäviä”

Lapsella on oikeus ja velvollisuus osallistua esiopetukseen. Huoltajilla on vastuu siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Kotona eskaritoiminnan tavoitteena on, että yhdessä eskarilaisen kanssa leikitään, harjoitellaan, opetellaan, oivalletaan, ymmärretään ja opitaan. Eskarilaisella ja koko perheellä on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta.

Kotona eskari on toiminnallista arjen tilanteita hyödyntävää yhteistä mukavaa tekemistä. Teidän huoltajien rooli on hyvin merkittävä lapsen oppimisen mahdollistajina.

Mukavia linkkejä eskarilaiselle löydät täältä.