Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti ikätovereittensa kanssa.

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma vahvistavat oppilaan oikeutta varhaiseen, systemaattiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Tukijärjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.

Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään kaikissa perusopetuksen kouluissa. Oppilaan opiskelua tuetaan eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Tukimuotoja osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi ovat joustavat opetusjärjestelyt ja pienluokkaopetus.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Hamulan, Siilinlahden, Vuorelan ja Ahmon  koulujen erityisluokissa. Erityisluokat tarjoavat koulupaikan oppivelvollisille, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, joiden aiheuttajina voivat olla kielellisen kehityksen vaikeus, neurologinen vamma, kehitysviivästymä tai kehitysvamma.

Linkit:

Opetussuunnitelma

Opiskeluhuolto

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke 2021-2022

Hankkeessa kehitetään oppimisen tukitoimia ja inkluusiota neljällä eri tasolla:
– Yksilö- ja tiimitasolla vahvistetaan henkilöstön osaamista konsultoinnin ja koulutusten kautta.
– Koulutasolla kehitetään inklusiivista monitoimijaista toimintakulttuuria, osallisuutta ja työssäoppimista.
– Kuntatasolla vahvistetaan yhtenäisiä oppimisen tuen rakenteita.
– Aluetasolla mukana olevat kunnat levittävät inklusiivisia toimintamalleja ja yhtenäistävät oppimisen tuen palveluita.

Lisätietoja hankkeesta tästä linkistä

Hankkeen sivuille täältä