Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti ikätovereittensa kanssa.

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma vahvistavat oppilaan oikeutta varhaiseen, systemaattiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Tukijärjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.

Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään kaikissa perusopetuksen kouluissa. Oppilaan opiskelua tuetaan eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Tukimuotoja osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi ovat joustavat opetusjärjestelyt ja pienluokkaopetus.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan Hamulan, Siilinlahden, Vuorelan ja Ahmon  koulujen erityisluokissa. Erityisluokat tarjoavat koulupaikan oppivelvollisille, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, joiden aiheuttajina voivat olla kielellisen kehityksen vaikeus, neurologinen vamma, kehitysviivästymä tai kehitysvamma.

Linkit:

Opetussuunnitelma

Oppilashuolto