Takaisin etusivulle

Katutyöilmoitus

SIVUJA PÄIVITETÄÄN.

Yleisellä alueella tehtävästä työstä tulee hankkeeseen ryhtyvän tehdä ilmoitus.
Ilmoitusvaatimus perustuu kunnossapitolakiin § 14 a.

Ilmoitus tulee tehdä sähköisesti (XXXXXX Linkki sähköinen asiointi) ja ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat dokumentit (Kts. katutyöohjeet).

Ilmoituksesta tehtävästä kunnan suostumuksessa annetaan määräyksiä työn tekemiseksi.Työtä koskevat yleiset määräykset, -vaatimukset ja -ehdot ovat katutyöohjeessa. Lisäksi kunta voi määrätä työtä koskevia erikoismääräyksiä ja -vaatimuksia.

Kun työ vaikuttaa olemassa olevaan liikenteeseen, on ilmoituksen liitteeksi esitettävä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä kunta tekee tilapäisen liikennejärjestelypäätöksen.

Hankkeeseen ryhtyvä voi toteuttaa liikennejärjestelyt tyyppikuvien mukaan (XXXX Tilapäisten liikennejärjestelyjen tyyppikuvat), jos ne soveltuvat työhön. Elleivät, on hankkeeseen ryhtyvän esitettävä erillinen liikennejäjestelysuunnitelma.

Tilapäisen liikennejärjestelyn toteutus ja ylläpito on työmaan vastuulla.

Ilmoituksen voi tehdä joku muu kuin hankkeeseen ryhtyvä, esim. urakoitsija. Ilmoituksen liitteeksi on tällöin liitettävä valtakirja.

Ilmoituksen käsittelyaika riippuu hankkeen suuruudesta ja luonteesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulisi varautua 2-3 viikon käsittelyaikaan.

Katutyömaksut

Katutyöstä kunta perii (kunnossapitolaki § 14 b) ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksun sekä työalueesta alueenkäyttömaksun. Lisätietoja XXXXXXX