Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Roskaantuminen

 
Roskaaminen on kiellettyä kaikilla alueilla.

Roskaamista on kaikenlaisten jätteiden, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muiden esineiden jättäminen sekä aineiden päästäminen ympäristöön siten, että se voi aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä taikka ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa.

Jätelaissa on roskaamiskielto ja roskaantumista ehkäistään esimerkiksi myös säännöksellä, jonka mukaan asuinkiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Jokainen voi ilmoittaa poliisille metsikön, asumattoman tontin tai takapihan laittomasta kaatopaikasta. Roskaantumisesta voi ilmoittaa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätelain mukaan roskaaja on velvollinen siivoamaan alueen. Maanomistajalle voi tulla siivousvelvollisuus, jos roskaajaa ei saada selville. Roskaajana pidetään myös yleisötilaisuuden järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauksena. Myös lemmikkieläinten jätökset voivat aiheuttaaa roskaantumista, joten jätökset tulee siivota järjestyslaissa todetuilta alueilta.

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
044 740 1422
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi