Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Työ- ja loma-ajat

Siilinjärven varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2020-2021:

Loma-aikojen kyselyt toteutetaan  sähköisesti TietoEdun avulla. Loma-ajan lähestyessä  kysely aukeaa ja huoltajille tulee siitä viesti TietoEduun. Huoltajien on vastattava kyselyyn sen määräpäivään mennessä. Huoltaja ilmoittaa lapsen loma-ajan ja mikäli lomaa on yksittäisiä päiviä/viikkoja tai ei ollenkaan on tieto tallennettava joka tapauksessa. Näin ollen saamme myös tiedon hoidon tarpeesta kyseisellä ajanjaksolla, eikä erillistä päivystysvarausta huoltajien tarvitse tehdä. Huoltaja voi muuttaa aiemmin tekemäänsä loma-ajan ilmoitusta TietoEdun kautta määräpäivään mennessä. Lisätietoa loma-aikojen järjestelyistä/muutoksista (esim. koronatilanteen mahdollisesti mukanaan tuomat rajoitukset) huoltajille lähetetään TietoEdun välityksellä

PÄÄSIÄINEN 2021 (2.4. – 5.4.2021):
Kaikki kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat kiinni pe 2.4.- ma 5.4.2021.
Päiväkoti Pikkusiilissä tarjotaan tarvittaessa vuorohoitoa vain huoltajien työvuoron vuoksi pe 2.4 – ma 5.4.2021.

HELATORSTAIN JÄLKEINEN PE 14.5.2021:
Hoidon tarpeen kartoitus perjantaille 14.5.2021 tehdään henkilökunnan lomien sekä tarvittavan henkilöstömäärän kartoittamiseksi. Päiväkotien/perhepäivähoitajien toimintaa yhdistetään alueellisesti sekä päiväkotien sisällä ryhmiä yhdistämällä. Pe 14.5.2021 itse järjestetystä hoidosta myönnetään perheelle maksualennus.

KESÄLOMA-AIKA (7.6-15.8.2021)
Koulujen yhteydessä toimivat päiväkodit/esiopetuspaikat (Kasurilan esikoulu, Kehvon päiväkoti, Kuuslahden päiväkoti ja Pöljän päiväkoti) sulkevat tämän hetkisen tiedon mukaan ovensa 7.6 – 1.8.2021 väliseksi ajaksi, jolloin varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset hoidetaan lähialueen päiväkodeissa. Mikäli varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä on vähäinen vielä 2.-6.8.2021 näissä yksiköissä, voidaan hoito järjestää vielä lähialueen päiväkodeissa.

Kesäloma-ajalle 7.6 – 15.8.2021 perheille myönnetään maksualennus, jos perhe järjestää yhtäjaksoisesti lapsen hoidon itse vähintään 14 kalenteripäiväksi (viikonlopun päivät lasketaan mukaan). Näitä jaksoja voi olla useita kesäloma-aikana. Loma-ajat on ilmoitettava kesälomakyselyn yhteydessä, kysely on auki Tietoedussa toukokuun alkupuolella. Huoltajat saavat tietoa sekä ilmoituksen tarkemmasta kysely ajankohdasta.

JUHANNUS 2021 (pe 25.6 – su 27.6.2021):
Kaikki kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat kiinni pe 25.6 – su 27.6.2021.
Päiväkoti Pikkusiilissä tarjotaan tarvittaessa vuorohoitoa vain huoltajien työvuoron vuoksi pe 25.6. – su 27.6.2021.

KESÄPÄIVYSTYS 2021 (ma 5.7.- su 1.8.2021):
Kesäpäivystys järjestetään Vuorelan päiväkodissa ja Päiväkoti Pilvilinnassa, kaikki muut kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat kiinni.