Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Talousarvio ja tilinpäätös

Tilinpäätös

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot.

Vuosikatteeksi muodostui 8,1 milj. euroa (ed v. 4,4). Vuosikate riitti kattamaan suunnitelmanmukaiset poistot, mutta ei kaikkia lisäpoistoja ja arvonalentumisia.

Kunnan tilikauden 2023 tulos ennen tuloksenjärjestelyeriä oli -0,449 milj. euroa alijäämäinen. Vähäisten tuloksenjärjestelyerien jälkeen tilikauden tulos muodostui -0,434 milj. euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2023 lopussa asukaskohtainen lainamäärä oli 3 252 euroa.

Siilinjärven kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä 27.3.2024. Kunnanvaltuuston käsittelyssä tilinpäätös on 10.6.2024. Löydät asiakirjan päätössivuilta.

Keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä

TP 2023 TP 2022
Asukasluku 21 300 21 243
Henkilöstömäärä 878 1 481
Veroprosentti 9,36 22
Vuosikate, milj. € 8,1 4,4
Vuosikate/poistot, % 94,8 64,5
Lainat euroa/asukas 3 132 3 170
Konsernin yli-/alijäämä, milj. -1,8 -3,1
Konsernilainat euroa/asukas 5 632 7 218

Vuoden 2022 tilinpäätös

Vuoden 2021_tilinpäätös

Vuoden 2020 tilinpäätös

Vuoden 2019 tilinpäätös

Talousarvio

Talousarvio on kunnan varainhoitovuotta koskeva suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Siilinjärven kunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026  on käsitelty  kunnanvaltuustossa 11.12.2023.

Keskeiset tunnusluvut talousarviosta

TA 2024 TA 2023
Kunnallisvero-% 9,40 9,36
Kiinteistövero-% (asunto) 0,65 0,65
Verotulot, milj. € 57,6 56,1
Valtionosuudet, milj. € 11,8 11,1
Toimintamenot, milj. € 77,9 74,3
Vuosikate, milj. € 5,7 8,0
Investoinnit, milj. € 8,7 9,6
Lainat euroa/asukas 3 298 3 160
Lainakanta, milj. € 70,1 67,7

Vuoden 2024 talousarvio

Vuoden 2023 talousarvio

Vuoden 2022 talousarvio 

Vuoden 2021 talousarvio

Yhteystiedot

talousjohtaja
Petteri Ristikangas
044 740 1103
talouspäällikkö
Eeva Miettinen
044 740 1692
taloussuunnittelija
Markus Piirainen
044 740 1415

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Monetra Oy:n yhteystiedot