Takaisin etusivulle

Talousarvio ja tilinpäätös

Tilinpäätös

Tilikauden 2017 tulos muodostui 1,8 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos oli selvästi ennakoitua parempi. Toimintakulut toteutuivat talousarvioon nähden noin 1,2 milj. euroa pienempänä ja tuloja kertyi 0,9 milj. euroa enemmän. Verotulot olivat noin 1,5 milj. euroa ennakoitua suuremmat.

Vuosikatteeksi muodostui 8,2 milj. euroa, joka on edellisvuotta parempi. Vuosikate riitti myös sekä suunnitelmanmukaisten että lisäpoistojen ja toiminnan kattamiseen. Vuonna 2017 kunnalla on lainaa 2 927 euroa/asukas.

Siilinjärven kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessaan 28.5.2018.

Keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä

 

Asukasluku

Henkilöstömäärä

Veroprosentti

Vuosikate, milj. €

Vuosikate/poistot, %

Tulos, milj. €

Yli-/alijäämä, milj. €

Lainat euroa/asukas

TP 2017

21 658

1 483

21,25

8,2

124,3

1,6

+1,8

2 927

TP 2016

21 768

1 439

21,25

7,2

112,0

0,8

+0,9

2 806

Vuoden 2017 tilinpäätös

Vuoden 2016 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös

Talousarvio

Talousarvio on kunnan varainhoitovuotta koskeva suunnitelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviovuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 kokouksessaan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman.

Keskeiset tunnusluvut talousarviosta

 

Kunnallisvero-%

Kiinteistövero-% (asunto)

Verotulot, milj. €

Valtionosuudet, milj. €

Toimintamenot, milj. €

Vuosikate, milj. €

Investoinnit, milj. €

Lainat euroa/asukas

Lainakanta, milj. €

TA 2018

21,25

0,65

86,4

32,8

133,9

6,9

10,8

3 092

67,5

TA 2017

21,25

0,65

84,4

31,6

133,0

4,0

10,5

3 153

69,2

Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio

Yhteystiedot

talousjohtaja
Pekka Takkinen
044 740 1103
toimistosihteeri
Helena Kononov
044 740 1210
talouspäällikkö
Eeva Miettinen
044 740 1692
tarkastusasiantuntija
Päivi Heikkinen
044 740 1212
taloussuunnittelija
Markus Piirainen
044 740 1415

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Kuhilas Oy:n yhteystiedot