Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista. Tupakansavu on määritelty syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi.

Tupakkalain (549/2016) mukaan tupakointi on kielletty

1) rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.

2) ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Lisäksi asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Lisätietoa tupakointikielloista asuntoyhteisöissä Valviran sivuilta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Myös tukkumyynti-ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle. Myyntilupahakemus/tukkumyynti ilmoitus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Avaa sähköinen lomake tästä. Tarvittaessa lomakkeen saa myös terveystarkastajilta. Myyntiluvan saaminen edellyttää omavalvontasuunnitelmaa, joka on liitettävä hakemukseen.

Myyntiluvan valvonnasta on peritty vuodesta 2017 alkaen veroluonteinen myyntipistekohtainen vuosimaksu (vuosimaksu on ollut aiemmin myyntipaikkakohtainen).

Nikotiinivalmisteiden myynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi mm. kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on vähittäismyyntilupa. Lupaa haetaan terveystarkastajilta, jotka myös valvovat nikotiinivalmisteiden myyntiä. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Hakemuslomakkeen voit ladata tästä.

Yhteystiedot (myynti)

ympäristöterveystarkastaja
Ritva Savolainen
044 740 1424

ympäristöterveystarkastaja
Antti Hartikainen
044 740 1434

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Yhteystiedot (muu kuin myynti)

ympäristöterveystarkastaja
Antti Hartikainen
044 740 1434

ympäristöterveystarkastaja
Anni Aallosvirta
044 740 1427

ympäristöterveystarkastaja
Tiina Aarni
044 740 1464

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi