Takaisin etusivulle

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Siilinjärven kunnan nuorisotoimi tukee nuorten kasvua ja tarjoaa tervehenkisiä, päihteettömiä mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Tavoitteena on kasvattaa nuoria vastuuseen yksilöstä, yhteisöstä ja ympäristöstä. Toimintamuotoja ovat:

  •  Ennalta ehkäisevä päihdetyö
  •  Etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö
  •  Koulunuorisotyö
  •  Nuorisotalotoiminta
  •  Retket, leirit ja tapahtumat
  •  Tieto- ja neuvontatyö

Nuorisotyö jalkautuu koulujen loppumisen ja alkamisen sekä lomien aikaan.  Jalkautumisella tarkoitetaan nuoriso-ohjaajien liikkuvaa työmuotoa, jossa ohjaajat kohtaavat nuoria kadulla ja havaituilla kokoontumispaikoilla. Liikumme pareittain ja käytämme katupäivystysliivejä.

Siilinjärven kunnan kulttuuritoimi koordinoi ja tuottaa yhteistyössä kolmannen sektorin ja kunnan toimijoiden kanssa kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia tukevia kulttuuripalveluja. Kulttuuritoimi pyrkii luomaan edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. Kulttuuritoimen alaisuudessa toimivilla museoilla esitellään ja säilytetään oman kunnan kulttuuriperintöä. Kulttuuri- ja nuorisotoimen tehtäviä ohjaa sivistyslautakunta.

Siilinjärven kulttuurikasvatussuunnitelma, päivitetty 8/2019

Siilinjärven kunnan nuoriso- ja kulttuuripalvelut ovat avanneet uudet Mitä tehtäs? -sivut. Sieltä löytyy kootusti tietoa toimialan palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, tiloista, nuorisotyön eri työmuodoista ja hankkeista, museoista ja kotiseutuarkistoista.

Koronavirus vaikutti alkuvuonna osaltaan palveluihimme, mutta rajoitusten purkautumisen myötä  nuorisotalomme, kerhotilamme ja museomme ovat avoinna. Tori-illat ja muut tapahtumat siirrettiin elokuulle ja tapahtumarikasta Eloviikkoa vietetäänkin 3.-9.8.

Tavoitat meidät sähköpostilla, puhelimella tai toimipisteistämme  – kesälomailemme pääosin heinäkussa. Hyödynnämme paljon sosiaalisen median kanavia ja pidämme edelleen huolta siitä, että sekä työntekijän että asiakkaan tulee olla koronaoireettomia ja noudattaa THL:n ohjeistuksia. Nuorisotyö ja Nuoret PySTyY -työntekijät löydät somesta (mm. Facebook, Instagram, Snapchat ja Discord -palveluissa).

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toimipiste on muuttanut osoitteeseen:
Innocum S3 2. kerros Harjamäki
Isoharjantie 4
Käynti Harjamäenraitin puolelta
Opastus https://www.facebook.com/watch/?v=357958644912787

nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja
Tuula Pärnänen
044 740 1313

kulttuurikoordinaattori
Hanna Kauhanen
044 740 1318

toimistosihteeri
Ulla Korhonen
044 740 1364

sähköposti
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi