Takaisin etusivulle

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Nuoriso-ja-kulttuuritoimen toiminnot ja toimintaohje-200320-koronavirustilanteessa

Koronaviruksen vaikutukset nuoriso- ja kulttuuritoimen palveluihin

Vapun, helatorstain ja koulujen loppumisen aikaan, sekä muutoin satunnaisesti, nuorisotyö jalkautuu. Jalkautumisella tarkoitetaan nuoriso-ohjaajien liikkuvaa työmuotoa, jossa ohjaajat kohtaavat nuoria kadulla ja havaituilla kokoontumispaikoilla. Levitämme rauhoittavaa ja viranomaisten hyväksymää ja ajantasaista tietoa nuorille poikkeustilassa.

Liikumme pareittain ja käytämme katupäivystysliivejä. Huomioimme päivystäessämme korona-ajan suojaetäisyydet ja muut poikkeustilan mukaiset turvatoimet.

Kaikki nuoriso- ja kulttuuritoimen tilat (Leppäkaarteen kerhotila, nuorisotalot ja Salmin sali) on suljettu 18.3. -13.5. väliseksi ajaksi. Pienryhmätoiminnot, liikunta- ja skeittivuorot, erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat tauolla toistaiseksi. Yhteydenotot nuoriso- ja kulttuuritoimen työntekijöihin onnistuu puhelimitse ja sähköpostilla.

Nuorisotyöntekijät ovat siirtyneet verkkopohjaisille alustoille ja hyödyntämään sosiaalista mediaa nuorten kanssa työskenneltäessä. Jos nuoren tapaaminen on välttämätöntä, molempien tulee olla oireettomia ja noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. Nuorisotyö ja Nuoret PySTyY -työntekijät löydät somesta (mm. Facebook, Instagram, Snapchat ja Discord -palveluissa).

 

Lisätietoja näiden toimenpiteiden osalta: Tuula Pärnänen, 044 7401313

 

Siilinjärven kunnan nuorisotoimi tukee nuorten kasvua ja tarjoaa tervehenkisiä, päihteettömiä mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. Tavoitteena on kasvattaa nuoria vastuuseen yksilöstä, yhteisöstä ja ympäristöstä. Toimintamuotoja ovat:

  •  Ennalta ehkäisevä päihdetyö
  •  Etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö
  •  Koulunuorisotyö
  •  Nuorisotalotoiminta
  •  Retket, leirit ja tapahtumat
  •  Tieto- ja neuvontatyö

Siilinjärven kunnan kulttuuritoimi koordinoi ja tuottaa yhteistyössä kolmannen sektorin ja kunnan toimijoiden kanssa kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia tukevia kulttuuripalveluja. Kulttuuritoimi pyrkii luomaan edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. Kulttuuritoimen alaisuudessa toimivilla museoilla esitellään ja säilytetään oman kunnan kulttuuriperintöä. Kulttuuri- ja nuorisotoimen tehtäviä ohjaa sivistyslautakunta.

Siilinjärven kulttuurikasvatussuunnitelma, päivitetty 8/2019

Siilinjärven kunnan nuoriso- ja kulttuuripalvelut ovat avanneet uudet Mitä tehtäs? -sivut. Sieltä löytyy kootusti tietoa toimialan palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, tiloista, nuorisotyön eri työmuodoista ja hankkeista, museoista ja kotiseutuarkistoista.

Yhteystiedot

Kulttuuri- , nuoriso- ja liikuntatoimen toimipiste on muuttanut osoitteeseen:
Innocum S3 2. kerros Harjamäki
Isoharjantie 4
Käynti Harjamäenraitin puolelta

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi