Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Päätöksenteko

Kunnan viranomaisen päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita ovat vireille tulo, valmistelu, päätöksenteko, tiedoksianto ja täytäntöönpano.

Siilinjärven ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto valitsee myös luottamushenkilöt kunnanhallitukseen ja lautakuntiin.

Siilinjärven kunnassa toimielimiä ovat kunnanvaltuuston lisäksi kunnanhallitus, kunnanhallituksen alainen hyvinvointijaos, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, teknisen lautakunnan alainen tiejaosto, viranomaislautakunta sekä ylikunnalliset maaseutulautakunta ja ympäristöterveyslautakunta. Lisäksi Siilinjärvellä on lakisääteinen tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.

Kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löydät sähköisesti Dynasty-tietopalvelusta. Kunnan asianhallintajärjestelmä on päivitetty 11.4.2022, joten pöytäkirjoja ennen 11.4.2022 voi pyytää kunnan kirjaamosta. Esityslistat julkaistaan niiden valmistumisen jälkeen. Kokousten jälkeen pöytäkirjat korvaavat esityslistat.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan yleisesti kunnan verkkosivuilla, jos päätökseen liittyy yleinen muutoksenhakuoikeus tai erityinen tiedotuksellinen intressi.