Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tulkkaus

Ohjeita tulkin käyttöön

Tulkin tehtävä tulkkaustilanteessa on viestin välittäminen. Hän ei ole asiakkaan tukihenkilö tai asiamies, vaan toimii tulkkaustilanteessa puolueettomana ja neutraalina viestinnän välikappaleena.

Tulkki voi tuoda esiin myös kulttuuriin liittyviä seikkoja epäselvyyksien ehkäisemiseksi.

Tulkkia tarvitaan, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä. Tulkki kannattaa tilata paikalle aina, jos asiakkaan kielitaidosta ei ole varmuutta, eikä tiedetä, kykeneekö hän selviytymään asioidensa hoitamisesta suomeksi tai ruotsiksi. Kun kysymyksessä ovat asiakkaan oikeudet, taloudelliset edut tai lainmukaiset velvollisuudet, tulkkauksen järjestäminen on erityisen tärkeää.

Tulkkipalveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään eri laeissa. Niissä määritellään mm. kenelle ja milloin tulkkipalveluita tulee järjestää. Tulkitsemisesta säädetään mm. ulkomaalaislaissa (2004/301), laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812), laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) sekä laissa kotoutumisen edistämisestä (2010/1386).

Tulkki voidaan tilata paikalle myös helpottamaan viranomaisen työtä, vaikka asiakas ei tulkkausta katsoisikaan tarpeelliseksi.

Tulkkauksesta aiheutuvat kulut hoitaa pääasiassa tulkin tilaaja, eli viranomainen tai asiakas, itse.