Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvanvaraisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Maa-ainesten oton luvanvaraisuudesta säädetään maa-aineslaissa ja vesitalousasioiden luvanvaraisuudesta vesilaissa.

Ympäristölupaviranomaisia ovat Siilinjärven viranomaislautakunta ja Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maa-aineslain mukaiset asiat ratkaisee pääasiassa viranomaislautakunta. Ilmoituksista osa tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja osa Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Rekisteröinti-ilmoitukset toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Maa-aineslupahakemusten ja ympäristölupahakemusten sekä niiden yhteiskäsittelyn käsittelyaikan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa on keskimäärin 3 kuukautta.

Ympäristönsuojelun luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä on tietoa YMPARISTO.fi -sivustolla.

Yhteystiedot

Sähköinen asiointipalvelu tai

ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi